Circulaire economie

In een circulaire economie wordt producten en grondstoffen hergebruikt, waardoor er zo weinig mogelijk wordt weggegooid. Dit is ontzettend belangrijk, omdat grondstoffen eindig zijn. Daarom moet het (overmatig) gebruik van grondstoffen worden verminderd; afgedankte producten moeten worden hergebruikt of gerecycled. Alleen als dat niet mogelijk is kan afval worden verbrand of gestort.

  • Op internationaal niveau moet er gestreefd worden naar een belasting op (ruwe) grondstoffen.
  •  Hergebruik en recycling moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld doormiddel van lagere lasten op arbeid bij recycling-processen.
  • Reparatie van bijvoorbeeld fietsen en mobiele telefoons moeten worden gestimuleerd door een laag btw-tarief op arbeid bij reparatie.
  • Het invoeren van statiegeld op bijvoorbeeld elektrische apparaten is het overwegen waard.

Andere standpunten met een C: