In een circulaire economie worden producten en grondstoffen hergebruikt, waardoor er zo weinig mogelijk wordt weggegooid. Dit is ontzettend belangrijk, omdat grondstoffen eindig zijn. Daarom moet het (overmatig) gebruik van grondstoffen worden verminderd; afgedankte producten moeten worden hergebruikt of gerecycled. Alleen als dat niet mogelijk is, kan afval als uiterste oplossing worden verbrand of gestort. 

  • Op internationaal niveau moet er gestreefd worden naar een belasting op (ruwe) grondstoffen. 
  • Hergebruik en recycling moet worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van lagere lasten op arbeid bij recyclingsprocessen. 
  • Het invoeren van statiegeld op bijvoorbeeld elektrische apparaten is het overwegen waard. 
  • Het invoeren van statiegeld op verpakkingen (bijvoorbeeld blikjes en drinkflesjes) moet verder worden uitgebreid om recycling te stimuleren.