Bureaucratie op zichzelf is volgens SGP-jongeren geen probleem, omdat bureaucratie nodig is om orde, duidelijkheid en eenduidigheid te creëren in het overheidshandelen. Echter, SGP-jongeren ziet ook de nadelen van doorslaande bureaucratie (bureaucratisme) in het openbaar bestuur. Waar bureaucratie betekent dat het contact met de samenleving is verbroken, slaat SGP-jongeren alarm. Een goed contact met de burger voorkomt niet alleen wereldvreemde regels, maar ook maandenlange gerechtelijke procedures.

De regeldruk die door de overheid op het bedrijfsleven is gelegd, moet nodig ingekrompen worden. Het MKB en de zelfstandige ondernemer zuchten onder de regeldruk en moeten voldoen aan eisen die praktisch gezien niet haalbaar zijn. SGP-jongeren wil dat niet de regels het uitgangspunt moeten zijn, maar dat ondernemerschap juist gekoesterd wordt. Ondernemerschap is namelijk de basis van onze economie.

SGP-jongeren heeft grote bezwaren tegen de juridisering van het bestuur. Daarom ziet SGP-jongeren kansen in de invoering van de Omgevingswet. Deze wet moet de integraliteit bevorderen en kan in provincies en gemeenten zorgen voor een sterke reducering van het aantal verordeningen. SGP-jongeren juicht deze vorm van vereenvoudiging zeer toe. Het is wel zaak dat deze vereenvoudiging aan de achterkant niet weer gewoon wordt dichtgeregeld. De invoering van de Omgevingswet moet het voor overheid en burger gemakkelijker maken. Dat betekent ook dat het op de langere termijn een besparing moet opleveren.

Concreet

  • Door geregeld contact met de burger voorkomt de overheid wereldvreemde regels en ellenlange procedures.
  • De regeldruk op zelfstandige ondernemers en het MKB moet minder worden.
  • Ondernemerschap moet niet gestraft worden, maar juist beloond. Hiervoor zijn minder regels nodig.
  • Voor elke nieuwe wet moet een oude wet worden ingetrokken.
  • SGP-jongeren ziet grote kansen in de invoering van de Omgevingswet. Deze zal moeten leiden tot een reducering van het aantal regels en op langere termijn een besparing van de kosten.