Financiële sector

Kernvraag in de discussie over de financiële sector blijft: hoeveel invloed mag de overheid uitoefenen op het stelsel van banken, verzekeraars en andere?  SGP-jongeren heeft haar mening opgetekend in een manifest, genaamd: De rol van de overheid in de financiële sector (juni 2013). De financiële sector moet dienstbaar zijn aan ontwikkeling van een duurzame reële economie. In de economie moet deze sector zich vooral richten op de lange termijn, waarin maatschappelijke overwegingen zeker een rol moeten spelen.

  • De overheid dient voor een deel invloed te hebben op het beleid van banken.
  • Kapitaaleisen moeten omhoog.
  • Het beloningsbeleid moet aan banden gelegd worden.
  • Ook speelt de eigen verantwoordelijkheid een grote rol. Betrokkenen dienen hier op een ethisch verantwoorde wijze invulling aan te geven.
  • Aangeboden producten moeten dienstbaar zijn aan de consument.
  • Klant staat centraal en de bank beschermt tegen de gevaren van financiële transacties.

Andere standpunten met een F: