SGP-jongeren is trots op de Nederlandse landbouwsector; Nederland heeft een rijke landbouwgeschiedenis. Het Nederlandse platteland groeide door steeds betere productiemethoden uit tot één van de efficiëntste en intensiefste landbouwgebieden ter wereld. Primair draagt de landbouwsector zorg voor de beschikbaarheid van voldoende en veilig voedsel. Omdat de land- en tuinbouw voor Nederland beeldbepalend is, moet het ook koploper zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Duidelijke plannen om zowel het lokale (bijvoorbeeld het beperken van chemische bestrijding) als het mondiale milieu (ontbossing door soja-import) te ontlasten, moeten verder worden uitgewerkt. Verder dient de overheid een actieve rol te vervullen om het ondernemerschap in de agrarische sector te stimuleren. Juist in gebieden die niet optimaal zijn voor landbouw, gaat de landbouw hand in hand met recreatie en natuur. Eerlijke producten vragen om eerlijke handel en eerlijke prijzen. 

  • Wij willen eerlijke prijzen voor landbouwproducten, bijvoorbeeld door bodemprijzen. Productiequota kunnen daarbij soms onvermijdelijk zijn. 
  • De macht van de detailhandel is uit balans. Om de balans in evenwicht te krijgen is agrarische kartelvorming een mogelijke oplossing. 
  • Als Nederland striktere regels stelt voor de productie van landbouwproducten, gelden deze regels ook voor importproducten. 
  • Het is belangrijk om het landbouwbeleid Europees te regelen en zo oneerlijke concurrentie binnen de EU te voorkomen.