Milieu

De aarde hebben we van God ontvangen om te bouwen en te bewaren. Bouwen en bewaren moeten elkaar in balans houden. De mensheid krijgt nu de rekening gepresenteerd van teveel bouwen en te weinig bewaren. Voordat de veerkracht van de aarde overschreden is, moet achterstallig onderhoud weggewerkt worden. Daarnaast moeten we van onze fouten leren: voortaan milieu-effecten wel in acht nemen.

  • Ecologie en economie moeten elkaar stimuleren.
  • Milieuzorg is taak van iedereen: burger, bedrijfsleven en overheid.
  • De (christelijke) mens moet als verstandigst schepsel waken over de rest van de schepping ‘als over een zusje’.
  • De Europese Unie moet een belangrijke rol spelen in de samenwerking op milieugebied.

Het Europees emissiehandel systeem (EU ETS) moet worden versterkt.