Over de gehele wereld dreigt een tekort aan goed bruikbaar, zoet water. In Nederland hebben we op verschillende plaatsen te maken met discussies over het verzilten van zoetwatergebieden. Kijkend naar de gevolgen voor natuur en verschillende sectoren, waaronder landbouw, moet het verzilten van gebieden met zoet water worden ontraden en tegengegaan.