Wanneer ondermaats gevangen vis verplicht aan land moet worden gebracht om vernietigd te worden, is dit sterk in strijd met de opdracht om als rentmeesters met de schepping om te gaan. De visserijsector moet zo snel mogelijk de ruimte krijgen om ondermaats gevangen vis op zee terug te zetten, waar de nog levensvatbare vis verder kan ontwikkelen, en de niet levensvatbare ondermaatse vis bijdraagt aan het ecosysteem ter plekke.