Energie

Fossiele energiebronnen zijn eindig. Als brandstofreserves opraken, is de keus niet moeilijk: óf geen energie meer gebruiken, óf een andere energiebron opzoeken. Het eerste is niet mogelijk, dus ontkomen we niet aan het overstappen op andere energiebronnen. Die transitie vraagt grote aanpassingen.

 

Er is nog een reden om andere energiebronnen aan te boren: de huidige milieubelasting is veel te zwaar. SGP-jongeren erkent dat de mens (deels) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dit strookt niet met goed rentmeesterschap. Energie uit biomassa, warmte, wind, zon en waterkracht is veel milieuvriendelijker en dus beter. Ook kernenergie is relatief milieuvriendelijk, maar minder duurzaam en slechts gericht op de korte termijn.

 

Voor een verantwoord energieverbruik is energiebesparing hard nodig. Je kunt energie besparen door energie efficiënter om te zetten, maar minstens zo belangrijk is een lager gebruik van energie.

  • In 2050 moet alle energie duurzaam worden opgewekt doormiddel van bijvoorbeeld geothermie, windmolens, zonnepanelen, waterkracht etc.
  • Zuinig(er) of minder energiegebruik is een deeloplossing voor de energieproblematiek
  • Kernenergie is een ‘liever niet’-oplossing, maar de centrales die bestaan kunnen we nog wel opgebruiken.
  • Subsidie op fossiele brandstoffen moeten worden uitgefaseerd.
  • Biomassa mag alleen van reststromen. Energie laten concurreren met voedsel is onethisch zolang er medeburgers honger lijden en oerwouden gekapt worden voor landbouwproductie.
  • De Nederlandse overheid moet een Nederlands bedrijf als Shell ontmoedigen op de Noordpool naar olie te boren.
  • Woningcorporaties moeten verplicht hun bestaande bebouwing opwaarderen tot actuele milieunormen.
  • Er moet een fonds komen dat investeringen in het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie aantrekkelijker moet maken door middel van leningen, garanties, cofinancieringen etc.