Fossiele energiebronnen zijn eindig. Als brandstofreserves opraken, is de keus niet moeilijk: óf geen energie meer gebruiken, óf een andere energiebron opzoeken. Het eerste is niet mogelijk, dus ontkomen we niet aan het overstappen op andere energiebronnen. Die transitie vraagt grote aanpassingen. 

Er is nog een reden om andere energiebronnen aan te boren: de huidige milieubelasting is veel te zwaar. SGP-jongeren erkent dat de mens (deels) verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dit strookt niet met goed rentmeesterschap. Energie uit biomassa, warmte, wind, zon en waterkracht is veel milieuvriendelijker en dus beter. Ook kernenergie kan een belangrijke bijdrage aan de energietransitie leveren door de betrouwbaarheid en de nul uitstoot van kerncentrales.

Voor een verantwoord energieverbruik is energiebesparing hard nodig. Je kunt energie besparen door energie efficiënter om te zetten, maar minstens zo belangrijk is een lager gebruik van energie. 

  • In 2050 moet alle energie duurzaam worden opgewekt door middel van bijvoorbeeld kernenergie, geothermie, windmolens, zonnepanelen, waterkracht etc. 
  • Zuinig(er) of minder energiegebruik is een deeloplossing voor de energieproblematiek 
  • Subsidie op fossiele brandstoffen moeten worden uitgefaseerd. 
  • Biomassa mag alleen van reststromen afkomstig zijn. Energie laten concurreren met voedsel is onethisch zolang er medeburgers hongerlijden en oerwouden gekapt worden voor landbouwproductie. 
  • Woningcorporaties moeten verplicht hun bestaande bebouwing opwaarderen tot actuele milieunormen. 
  • Investeringen in het besparen van energie door middel van onder andere isoleren, moet sterker gestimuleerd worden door de overheid.
  • De subsidie voor kernenergie moet overeenkomen met de subsidie voor andere duurzame energiebronnen.