Om optimaal te kunnen produceren is het nodig om de gewassen goed te kunnen voeden en beschermen. Wanneer gewassen beschermd kunnen worden tegen ziekten, plagen en onkruiden, zal het eenvoudiger zijn om goede gewasopbrengsten te halen. Wanneer gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, is het belangrijk om voldoende onderzoek te doen om een veilige toepassing te waarborgen. In Nederland is op dit moment een veilig systeem voor de toelating en controle op gewasbeschermingsmiddelen.

Biologische landbouw kan voor bedrijven een interessante manier van bedrijfsvoeren zijn en moet zeker als volwaardige landbouw behandeld worden. Ook het inzetten van natuurlijke vijanden in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen verdient aanbeveling. Bedrijven zijn echter vrij in de keuzes die zij maken aangaande bedrijfsvoering en manieren van gewasbescherming en bemesting.

Daarnaast kan met de huidige manier van biologisch boeren op evenveel of zelfs minder landbouwgrond niet de hele wereldbevolking gevoed worden. Het gaat dus te ver om de conventionele landbouw af te schrijven en niet meer te subsidiëren.