Energieproductie uit wind is, naast zonne-energie, momenteel voor de Nederlandse overheid de ‘wayto go’ om de klimaatdoelstellingen te halen. Windenergie is bij uitstek een duurzame energiebron: vrij beschikbaar en zonder directe uitstoot te gebruiken. Daarnaast kan het ook redelijk gemakkelijk gebruikt worden als energiebron, wat ook al honderden jaren gedaan wordt.

Windenergie is onderdeel van de energiemix van de toekomst, maar niet de ultieme oplossing. Windenergie is niet continu beschikbaar en windmolens moeten na een aantal jaren vervangen worden, wat veel afgedankt materiaal oplevert. Ook het productieproces is niet volledig duurzaam. Daarnaast is er ook maatschappelijke weerstand vanwege onder andere horizonvervuiling. Daarom moet van de volgende uitgangspunten uitgegaan worden bij het gebruik van windenergie:

  • Plaats windmolens op plaatsen waar wind meer continu beschikbaar is (zoals op zee) en waar zowel de mens als de natuur er weinig last van heeft.
  • Zet in op recyclebare windmolens en subsidieer initiatieven daartoe.