Rentmeesterschap

God zette Adam in het paradijs met de opdracht om deze mooie hof te bouwen en te bewaren (Genesis 2). Duizenden jaren later geldt deze opdracht nog steeds. Daarom vindt de SGP-jongeren het belangrijk dat bedrijven, burgers én de overheid goede rentmeesters zijn over de schepping. Iedereen moet duurzaam en verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, gezonde lucht, schoon water en vruchtbare bodem. SGP-jongeren vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven, de overheid en de burgers samen optrekken om dit ideaal te verwezenlijken.

  • Het principe ‘de vervuiler betaald’ moet leidend zijn in het overheidsbeleid.
  • Grondstoffen moeten worden hergebruikt, daarom moeten we toe naar een ‘circulaire economie’.
  • In 2050 moet alle energie groen worden opgewekt.

Andere standpunten met een R: