God zette Adam in het paradijs met de opdracht om deze mooie hof te bouwen en te bewaren (Genesis 2). Duizenden jaren later geldt deze opdracht nog steeds. Daarom vindt SGP-jongeren het belangrijk dat bedrijven, burgers én de overheid goede rentmeesters zijn over de schepping. Iedereen moet duurzaam en verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, gezonde lucht, schoon water en vruchtbare bodem. SGP-jongeren vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven, de overheid en de burgers samen optrekken om dit ideaal te verwezenlijken. 

  • Grondstoffen moeten verantwoord worden gebruikt. Daarom moet er ingezet worden op besparing van energie door middel van bijvoorbeeld isolatie. Ook moet er ingezet worden op hergebruik van grondstoffen, een circulaire economie.
  • Het principe ‘de vervuiler betaalt’ moet leidend zijn in het overheidsbeleid. 
  • In 2050 moet alle energie groen worden opgewekt.