Biodiversiteit, de diversiteit aan dier- en plantsoorten, is een maat voor de gezondheid van de natuur. Het is belangrijk om de biodiversiteit op peil te houden of zelfs te verbeteren. Dit kan worden gedaan door de natuur op een goede manier te beheren. Diersoorten moeten worden beschermd door het nemen van beschermende maatregelen, zodat diersterfte als gevolg van handelen door mensen wordt voorkomen. Ook plantensoorten moeten worden beschermd tegen achteruitgang door menselijke invloed.

Aan de andere kant moet ook bedacht worden dat Nederland een klein land is, waar op een klein oppervlak veel activiteiten (moeten) plaatsvinden. De natuur kan daardoor niet tot het uiterste, ten koste van andere zaken, beschermd worden. Ook in de bescherming van de biodiversiteit moeten daarom alle factoren in acht genomen worden.