Het gebruik van zonne-energie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Ook de beschikbaarheid en rendementen van zonnepanelen zijn sterk verbeterd. De zon is op de aarde ruimschoots aanwezig en levert in theorie voldoende energie om de hele wereld van energie te voorzien.

De beperking zit echter in de lokale beschikbaarheid van zonne-energie: Nederland telt veel minder zonuren dan bijvoorbeeld Egypte. Een oplossing hiervoor zijn wereldwijde energienetten, wat Nederland echter sterk afhankelijk maakt van andere landen voor haar energievoorziening. In de (recente) geschiedenis is al meerdere keren gebleken dat zo’n constructie tot problemen in de praktijk kan leiden. Zonne-energie kan dus maar voor een beperkt deel bijdragen aan de energiemix van de toekomst in Nederland.

Dit neemt niet weg dat het leggen van zonnepanelen op daken gestimuleerd mag worden, zodat we wel zoveel mogelijk gebruik maken van de zon. Wel is het hierbij belangrijk onderzoek te doen naar de herbruikbaarheid van zonnepanelen. Ook brandveiligheid is een belangrijk thema bij de aanleg van zonnepanelen. Dat mag niet uit het oog verloren worden.