Het dier is zwak, de mens is sterk. De mens dient het dier te beschermen tegen de mensheid. God verbiedt echter niet dat we op een nette manier van dieren nut hebben. Doden van dieren is onder voorwaarden toegestaan. Dat we er niet volledig aan ontkomen dieren te doden, is een direct gevolg van de zondeval van de mens.

De veehouderij kan alleen met overheidsregulering diervriendelijk én economisch rendabel zijn. Daarvoor hoort de consument te betalen. De burger behoort goed voor zijn eigen dieren te zorgen. Dierenmishandeling is, net zoals dierenactivisme, misdaad. 

  • Dierhouderij is niet per definitie dieronvriendelijk. 
  • Dierwelzijn komt niet alleen voor rekening van de boer maar wordt doorberekend in vleesprijzen. 
  • Dierwelzijn buiten nationale of Europese grenzen gaat ons aan. 
  • Kwaliteitseisen (ook voor het levende dier) voor vlees moet vlees van slecht behandelde dieren (buiten de EU) uit de Nederlandse schappen houden. 
  • Ritueel slachten door gecertificeerde en gecontroleerde slagers is toegestaan. 
  • Pelsdierhouderij is terecht verboden. Het doden van dieren uit enkel luxeoverwegingen is onverdedigbaar.