Kernenergie kan een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot door de energiesector. Het heeft een lage CO2-emissie in vergelijking met fossiele energiebronnen en kerncentrales hebben daarnaast een stabiele energielevering.

Door kernenergie, evenals andere duurzame energiebronnen, aanspraak te laten maken op subsidie- en belastingvoordelen (die bedoeld zijn om de CO2-uitstoot te verminderen) wordt kernenergie ook financieel aantrekkelijk voor investeerders en marktpartijen. Internationale samenwerking kan hierbij grote synergievoordelen opleveren.

Een relatief nieuwe techniek is een thorium-gesmoltenzoutreactor (afgekort TMSR). Het voordeel van deze techniek is dat er nog veel minder kernafval geproduceerd wordt dan bij een conventionele kernreactor. Daarnaast heeft de grondstof van deze reactor, thorium, een hoge energiedichtheid en is het in grote winbare hoeveelheden aanwezig op aarde. Er moet in Nederland meer onderzoek gedaan worden naar deze techniek, zodat er binnen enkele decennia een werkende TMSR in gebruik genomen kan worden.

Lees hier meer over kernenergie.