De onrust van de laatste dagen in Israël en de Gazastrook zal weinigen zijn ontgaan. Terwijl Hamas de Israëlische steden met raketten bestookt, voert Israël luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Het gebruik van bommen en raketten is helaas geen zeldzaamheid in deze regio, maar deze keer is de situatie toch extra zorgelijk. De-escalatie lijkt immers ver weg gezien de vele raketten die de laatste dagen worden afgeschoten door Hamas. En ook binnen Israël is er nog veel onrust. Daarnaast is ook een grondoorlog niet uitgesloten, want het Israëlische leger heeft troepen verzameld bij de grens met de Gazastrook. Zodoende staat er veel op het spel in dit complexe conflict.

Oorsprong

Het Israëlisch-Palestijnse conflict speelt al erg lang. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 is er immers onenigheid met de Palestijnen over het bezit van het grondgebied ten westen van de Jordaan. Al meer dan 70 jaar wordt er gewerkt aan een zogenoemde tweestatenoplossing, maar vanwege allerlei complexe oorzaken is dat nog steeds niet gelukt. De huidige escalatie van geweld is dan ook in dit lange historische perspectief te plaatsen.

Echter, het is ook belangrijk de directe aanleiding van de huidige escalatie onder ogen te zien. Begin mei liepen de gemoederen in Jeruzalem al hoog op, omdat er voor enkele Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem huisuitzetting dreigde. Dit leidde tot gewelddadige confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en Israëlische ordetroepen. Israël moet dan ook beseffen dat de Palestijnse agressie een duidelijke oorsprong heeft, hoewel dit door groepen als Hamas misbruikt wordt. Die oorsprong was in dit geval de Israëlische nederzettingenpolitiek, waar Palestijnen vaak de dupe van zijn. Het geweld van de Palestijnen is daarmee nog niet gerechtvaardigd, maar om het conflict te doorgronden is het wel belangrijk de geuite woede van de Palestijnen te begrijpen.

Impasse

De weg naar vrede lijkt ook erg lang, want het conflict wordt gekenmerkt door een ‘spiral of violence’. Gaza zit onder het bewind van een terroristische beweging Hamas, waardoor ze worden geïsoleerd van Israël. Onrust binnen Israël, zoals in Oost-Jeruzalem, wordt door Hamas aangegrepen om willekeurig raketten af te vuren op steden in Israël. Israël beroept zich vervolgens op haar beurt terecht op het recht van zelfverdediging. Deze gevaarlijke mix heeft nu al meerdere malen voor escalatie gezorgd. Laat het duidelijk zijn dat voor SGP-jongeren het afvuren van raketten door Hamas (op burgerdoelen) onacceptabel is. Het is voor de huidige situatie echter erg belangrijk dat Israël zich in reactie daarop blijft verdedigen volgens de voorwaarden van het internationaal recht en waar mogelijk gewelddadige escalatie voorkomt. Als het dat niet doet verliest, het haar geloofwaardigheid, zowel binnen de internationale gemeenschap als onder haar eigen bevolking. En steun onder de eigen bevolking is van vitaal belang in de enige democratie in het Midden-Oosten. Het gebruik van geweld als laatste redmiddel moet echter vooral als uitgangspunt blijven gelden vanwege de burgers van beide partijen. Zij zijn immers de stille meerderheid die niet gehoord wordt, maar wel gebukt gaan onder het geweld.

Oplossing

Gezien de complexiteit van het conflict is een oplossing niet direct voorhanden. Een eerste stap zal echter het beëindigen van het geweld moeten zijn. Daarnaast moet er echter ook meer aandacht gegeven worden aan het langdurige vredesproces, waarbij zowel Israël als de Palestijnen betrokken moeten zijn. De oplossing van het conflict is daarom volgens de SGP-jongeren met name te vinden in de diplomatie. De Verenigde Staten zouden zich opnieuw op moeten werpen als bemiddelaar bij onderhandelingen tussen de partijen. Ook regionale spelers als Egypte en Qatar kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Onderhandelingen moeten echter ook leiden tot aanpak van de grondoorzaken van dit conflict. In deze onderhandelingen is het van belang dat de Palestijnen een geschikte en legitieme vertegenwoordiger beschikbaar hebben. Hamas is in de huidige vorm daar niet geschikt voor. Het is immers een terroristische groepering die uit eigenbelang handelt en de Palestijnen veelvuldig gebruikt als menselijke schilden. Nieuwe verkiezingen in de Palestijnse gebieden zouden een belangrijk aandeel kunnen hebben in het vormen van een geschikte vertegenwoordiging. De laatste stembusgang was in 2006 en sindsdien zwaait Hamas de scepter over de Gazastrook.  Het is - ook voor de lange termijn - erg belangrijk dat beide partijen door capabele instanties vertegenwoordigd worden.

SGP-jongeren vindt dat het geweld van beide partijen zo snel mogelijk moet stoppen. Hamas moet stoppen met het afvuren van raketten en Israël moet zich in reactie op aanvallen proportioneel blijven verdedigen.  Uiteindelijk zijn gewone burgers slachtoffer van de geweldsuitbarstingen. Daarom pleit SGP-jongeren voor een tweestatenoplossing als einddoel, want zowel Palestijnse als Israëlische burgers verdienen een plek onder de zon.  Alleen door middel van diplomatie kan de dialoog worden aangegaan en kunnen op de lange termijn oplossingen geboden worden. De huidige escalatie en opvattingen van beide partijen daarover mogen deze doelen niet overschaduwen.