Oorzaken voor militaire dreiging

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne komt niet uit de lucht vallen, maar kent een lange voorgeschiedenis. Iedereen weet nog wel wat er gebeurde met de Krim in 2014: Rusland nam toen het schiereiland van Oekraïne in. Daarnaast voert Rusland cyberaanvallen uit en dreigt het met het stopzetten van gasleveranties. Zo oefent het land al langere tijd druk uit op Oekraïne en Europa.

Poetin doet dit niet zonder reden. Allereerst vindt hij dat Oekraïne nog bij Rusland hoort, omdat er veel Russen in het land wonen. Ook wil Poetin niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. Als het land zich wel bij dit militaire bondgenootschap aan zou sluiten, ziet Poetin dit als het insluiten van Rusland door het Westen. Er zijn daarom nu al wekenlang gesprekken tussen de NAVO, Verenigde Staten en Rusland. Rusland eist dat de NAVO toezegt dat Oekraïne nooit toe zal treden. Daarnaast moeten NAVO-lidstaten hun wapens terugtrekken uit Oost-Europa. Dit zijn vergaande eisen die rechtstreeks tegen de internationale rechtsorde gaan. Elk land is immers soeverein en mag zelf beslissen tot welke internationale organisaties het wil toetreden.

Europa lijkt geen speler, maar slechts een speelveld in de internationale betrekkingen

Kwetsbaar Europa

Het lukt Europa maar niet om een eenduidig antwoord te geven op de dreiging van Rusland. Hoewel de Europese Unie tot sancties zal overgaan wanneer Rusland aanvalt en er wapens worden geleverd aan Oekraïne, blijft het Europese continent kwetsbaar. Door onderlinge verdeeldheid en het ontbreken van militaire slagkracht slagen we er niet in om een dreiging zoals aan de grens van Oekraïne tegen te gaan. Europa lijkt geen speler, maar slechts een speelveld in de internationale betrekkingen.

SGP-jongeren vindt dit een verontrustende ontwikkeling en maakt zich zorgen over de veiligheid van Europa en Nederland. Hoe kan dit in de toekomst veranderd worden? Vraag het zelf op de jongerendag aan bijvoorbeeld viceadmiraal Boots, want hij kan er met zijn ervaring vast meer over vertellen. Kom daarom naar de SGP-jongerendag ‘Jouw veiligheid in gevaar!?

Lees meer op www.sgpjongerendag.nl