Een groep van twintig jongeren uit de verschillende landstreken van Europa verzamelde zich afgelopen weekend in een klooster in Zwitserland. In een prachtige omgeving werd een Summer School georganiseerd. Het thema van dit congres: ‘Building back a better Europe after Covid’. Tijdens dit weekend werd er nagedacht over vraagstukken met betrekking tot de economische en politieke toekomst van Europa. Deze vragen zijn buitengewoon relevant, en wij delen dan door ook graag onze bevindingen door middel van dit reisverslag.

ECPYouth

De conferentie werd georganiseerd door ECPYouth. Naast SGP-jongeren zijn bij dit verband verschillende Europese politieke jongerenorganisaties betrokken. ECPYouth is de jongerentak van de European Christian Political Movement (ECPM), waar uit Nederland SGP en ChristenUnie lid zijn. ECPYouth biedt jongeren een netwerk om hen zo bij Europese politiek te betrekken. Het is voor christelijke jongeren een ideale kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen en te leren van christenen uit andere landen. Op die manier helpt ECPYouth jongeren uit heel Europa om vanuit christelijke normen en waarden bij te dragen aan verschillende debatten die landsgrenzen overstijgen. Zo wordt er nagedacht over bijvoorbeeld de taak van de EU, het klimaat, Israël en abortus. Op zaterdag werd ook de General Assembly (algemene ledenvergadering) gehouden. Tijdens deze vergadering werden er nieuwe bestuursleden verkozen, waaronder Pieter Smits als de nieuwe voorzitter van ECPYouth. Verschillende leden uit onder andere Oekraïne, Noord-Macedonië en Zwitserland gaven een update over de politieke situatie in hun land. De motie over migratie die SGP-jongeren samen met PerspectieF indiende werd unaniem aangenomen.

Build Back a Better Europe

Wat heeft de coronacrisis ons als jonge christelijke politici te leren? En wat zijn de grootste uitdagingen die wij tegemoet gaan? Het centrale thema van de conferentie was de toekomst van Europa, waarbij de coronacrisis vaak als vertrekpunt werd genomen. Als één ding duidelijk is geworden tijdens de conferentie, is dat de coronacrisis enkele pijnlijke punten blootlegt. Zo zijn we te afhankelijk in onze vitale sectoren. Het is immers gebleken dat Europa en Nederland niet beschikken over de essentiële industrieën om ziekenhuizen te bevoorraden met medische middelen. Het is voor de toekomst van belang dat hier verandering in komt. Daarnaast is de coronacrisis ook een geschikt moment om te reflecteren op de manier waarop onze economie vormgegeven is. Zijn we niet veel te kapitalistisch gaan denken en daarmee veelal bezig met het maximaliseren van winsten? Het zou goed zijn als we terugkeren naar een relationele economie, waarin er meer lokaal wordt geproduceerd en gekocht. Op deze manier zullen familiebedrijven niet weggeconcurreerd worden door multinationals. Een bankier van de Europese Investeringsbank (EIB) vertelde ons over de rol van het belang van Europese investeringen. De EIB financiert projecten in landen die de doelstellingen van de Europese Unie moeten realiseren.

Actief voor ECPYouth

Trouwens, wil jij zelf actief worden bij ECPYouth? Laat deze kans absoluut niet liggen, want er zijn vacatures! De werkgroep Politics en Communication zoeken altijd gedreven mensen (zie de website en sociale media van ECPY). Een prachtige kans om bij te dragen aan christelijke politiek in Europa!