In Somalië is er een stille ramp gaande. Het land gaat al lange tijd gebukt onder conflicten en terreuraanslagen, maar heeft op dit moment ook te maken met een ongekende voedselcrisis. In dit statement wordt uiteengezet hoe klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne de voedselzekerheid in Somalië uiterst kwetsbaar maken. De internationale gemeenschap en ook de Nederlandse overheid mogen niet langer wegkijken. Alles moet in het werk worden gesteld zodat NGO’s de hulp kunnen bieden die niet langer uit kan blijven.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering doen in Europa nog weinig pijn, maar in de Hoorn van Afrika ligt dat heel anders. Vier opeenvolgende droge regenseizoenen zorgen ervoor dat Somalië kampt met een droogte die al twee jaar voortduurt; een situatie die zich in het land meer dan 40 jaar niet heeft voorgedaan. Dit heeft logischerwijs grote gevolgen voor een land dat ook al drie decennia kampt met burgeroorlogen en politieke instabiliteit. Door de aanhoudende droogte mislukken oogsten en is veehouderij onmogelijk geworden. Naar schatting is ruim 80% van de populatie hun bron van inkomen kwijtgeraakt. Dit treft gezinnen hard en zet mensenlevens op de kop.

Ook zijn inmiddels bijna 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen, omdat de situatie voor velen onhoudbaar is. Dit soort aantallen zijn uniek en moeten alle alarmbellen laten rinkelen. In Nederland kunnen we ons geen voorstelling van maken hoe schrijnend de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn. Het is echter van belang om in te zien dat de gevolgen van hoe wij met de aarde omgaan, verstrekkend zijn voor onze verre naasten.

Oorlog in Oekraïne

Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne een negatieve impact op de voedselcrisis in Somalië. Allereerst is Somalië afhankelijk van het graan uit het oorlogsgebied. Net als vele andere landen uit de Hoorn van Afrika importeert Somalië veel tarwe uit Oekraïne en Rusland. Ook de voedselhulp van vele organisaties is grotendeels afhankelijk van deze regio.

Ten tweede zorgt de oorlog in Oekraïne dat de aandacht wordt afgeleid van andere regio’s in de wereld met grote problemen. We hebben op dit moment blijkbaar genoeg aan onze eigen problemen, maar vergeten de mensen die in veel grotere problemen verkeren. Hulp in een land als Somalië blijft daarom uit, terwijl de nood toeneemt.

Wat kunnen wij doen?

Na een bezoek aan Somalië roept Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, wereldleiders op om alles aan het werk te stellen om de voedselcrisis te bestrijden. SGP-jongeren wil zich bij deze oproep aansluiten. Niet in de minste plaats omdat deze crisis kan leiden tot nieuwe vluchtelingenstromen en meer instabiliteit. Bovendien is het onze christenplicht om ons te ontfermen over hen die lijden in deze wereld.

Laten we het werk van internationale organisaties en NGO’s daarom steunen zodat er voldoende geld en middelen zijn om humanitaire noodhulp te bieden. Daarnaast is het van belang dat de VN toezicht blijft houden op de graandeal, waardoor graantransporten mogelijk blijven. Helaas heeft Rusland deze deal opgeschort, maar het is in belang van Somalië om dit doorgang te laten vinden. Tenslotte is het ook belangrijk om in te zetten op een duurzaam langetermijnperspectief, zodat Somalië kan ontwikkelen als land. Cruciaal daarin is het bestrijden van klimaatverandering, en de gevolgen ervan.