De Europese Unie (EU) heeft bijzondere wortels. In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement pleit SGP-jongeren voor een kernachtig geluid.

Na de Tweede Wereldoorlog waren de verschrikkingen van oorlog en totalitarisme een directe aanleiding voor Europese samenwerking. Maar daarnaast vormden waarden als solidariteit, eenvoud en rechtvaardigheid voor de oprichters juist door hun christelijke betekenis een gedeelde basis voor samenwerking.