Het onderwerp voor de SGP-jongerendag is ‘jouw veiligheid in gevaar?!’ Is dat inmiddels niet een wat afgezaagd onderwerp?

“Jullie zijn inderdaad niet de eerste, want zolang de wereld bestaat denken mensen al na over veiligheid. Maar zeker in de afgelopen tijd is het onderwerp weer erg actueel geworden. Denk aan de situatie in Oekraïne en alle bedreigingen die daarmee gepaard gaan. Maar deze dreiging was al lange tijd reëel en de SGP heeft al veel gewaarschuwd voor oplopende internationale spanningen. Ook andere thema’s als sociale veiligheid en veiligheid op straat zijn uiterst actueel. Van heel dichtbij tot heel ver weg is veiligheid een actueel onderwerp, en dat zal het altijd blijven!”

Wat heeft u persoonlijk met het onderwerp ‘veiligheid’?

“Ik heb het voorrecht dat ik in een veilige omgeving woon. Een dorpje op de Veluwe met 70procent procent SGP-stemmers, waar ik met de ogen dicht op straat durf. Maar vanuit professioneel oogpunt heb ik allereerst heel veel met verkeersveiligheid, omdat ik in het verleden veel met infrastructuur bezig ben geweest. Er zijn nog te veel doden en slachtoffers in het verkeer. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de defensieportefeuille, waar ik en mijn voorgangers al jaren pleiten om voldoende te investeren in defensie.”

Wat doet de SGP om het defensiebudget op orde te krijgen?

“De SGP vindt het ontzettend belangrijk dat we als Nederland ons steentje bijdragen aan de nationale én internationale veiligheid. Daarom heeft de SGP recent ook een wet ingediend om de bijdrage van minimaal 2 procent aan defensie wettelijk te borgen. We reageren nu gewoon te emotioneel. In tijden van vrede moeten we beseffen dat het maar zo anders kan zijn.”

Wat zijn volgens de SGP de grootste bedreigingen van dit moment?

“Wat mensen op dit moment vooral bezighoudt, is de dreiging vanuit Rusland. Als Rusland de grens over durft te gaan bij Polen of de Baltische staten, zijn wij straks ook in oorlog. Dus dat is een zichtbare dreiging. We moeten echter ook alert zijn op onzichtbare dreigingen en dat is onder andere cyber. We zijn al verwikkeld in een cyberoorlog, want online aanvallen zijn dagelijks aan de orde. Dat is een dreiging die veel mensen niet zien en daarom onderschatten. Als de software van onze waterveiligheidssystemen wordt gehackt, hebben we echt een verschrikkelijk groot probleem. Die onzichtbare dreigingen kunnen ons misschien wel de meeste schade aanbrengen.”

Zou u cyberveiligheid dan ook bestempelen als een blinde vlek?

“Het belang van cyberveiligheid wordt door veel Kamerleden wel erkend, maar dat er ook heel stevig in geïnvesteerd moet worden is een minder populair standpunt. Het moet onderdeel worden van de NAVO-norm, en er moeten goede mensen op de goede plek komen. Mensen die op een innovatieve manier ons land kunnen behoeden voor cyberaanvallen. Daar moet echt meer aandacht voor komen.”

Op de jongerendag zal u in debat gaan met Sylvana Simons. Zij is partijleider van de nieuwe links-progressieve partij BIJ1. Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Ik heb er vooral heel veel zin in. En zij kijkt er ook naar uit, want we hebben het er al met elkaar over gehad. Het leuke is ook dat ik op het gebied van veiligheid nog weinig debatten heb gevoerd met Sylvana. Met defensiedebatten ben ik haar nog niet veel tegengekomen, omdat ze een eenmansfractie heeft. We zullen vast van mening verschillen, maar ik probeer van ieder debat te leren. Het is niet goed om met de hakken in het zand een debat in te gaan. We staan anders in het leven en kunnen daarom ook veel van elkaar leren. Soms begrijp ik niet wat ze zegt, maar dat zal ze bij mij ook wel hebben. We hebben elkaar de afgelopen jaren leren kennen. Dan zie je dat Sylvana ook moeder en oma is. Ook zij wil zich inzetten voor haar kinderen en kleinkinderen. Dat vind ik mooi om te zien.”