Duurzaamheid

Een eerste stap in de goede richting is een nieuwe minister voor Klimaat en Energie. Het aanstellen van een persoon die deze zaken onder zijn verantwoordelijkheid heeft, zal hopelijk leiden tot een meer georganiseerde aanpak van het klimaat- en energieprobleem. Want op dat gebied stralen de coalitiepartijen duidelijk uit dat ze veel ambities hebben. Het doel voor 2030 wordt van 49 procent CO2-reductie opgeschroefd naar 55 procent, met plannen die zich richten op 60 procent reductie. Deze ruime inzet is verstandig, omdat klimaatdoelen vaak net niet gehaald worden.

Toch maken de coalitiepartijen niet duidelijk hoe zij dit opgeschroefde doel willen behalen. Maatregelen als het voeren van een groene industriepolitiek – wat betekent dat je de industrie niet wegjaagt, maar voor Nederland wilt behouden – en het inzetten op hybride warmtepompen zijn goede initiatieven, die echter maar een beperkt effect hebben. Om met andere maatregelen dan toch nog 60 procent reductie te halen, is heel veel geld nodig. Daarom trekt het kabinet 35 miljard euro uit de portemonnee, waaruit blijkt dat de plannen van het kabinet niet samengaan met degelijk financieel beleid. SGP-jongeren pleit ervoor om zuiniger met dit geld te zijn, concretere plannen te maken en eventueel de doelen op de korte termijn minder ambitieus te maken.

Op de lange termijn heeft het kabinet een aantal mooie plannen gepresenteerd, zoals de bouw van twee nieuwe kerncentrales. SGP-jongeren hoopt dat het nieuwe kabinet ondanks de voorzichtige formulering (er worden ‘stappen gezet’ voor de bouw) hiermee hard aan de slag gaat. Ook de inzet op onderzoek, innovatie en nieuwe opleidingen zijn een positieve toevoeging aan de klimaatplannen. Uiteraard is er voor de lange termijn veel onzekerheid over hoe het klimaatbeleid precies gaat lopen. Daarom vindt SGP-jongeren de extra klimaatdoelen voor 2035 en 2040 die de coalitie stelt onnodig.

Landbouw

Een ander belangrijk onderwerp in het regeerakkoord is de landbouw, waar het stikstofprobleem nog altijd een prominente plaats heeft. Om onder andere dit probleem op te lossen trekt de nieuwe regering 25 miljard uit tot 2030 en komt er een minister voor Natuur en Stikstof op het ministerie van LNV.

Als eerste heeft het kabinet de doelstelling voor 50 procent stikstofreductie teruggebracht naar 2030. Als SGP-jongeren vinden we dit onverstandig, omdat veel innovaties op dit gebied nog niet klaar zijn voor implementatie. Er is nog veel lopend onderzoek naar effectiviteit van technieken en een overhaaste implementatie kan leiden tot hoge kosten die uiteindelijk geen rendement hebben. Alhoewel het kabinet flink wat geld uittrekt voor deze transitie. zullen ook boeren geld moeten investeren. Niet alle bedrijven zullen daartoe in staat zijn, wat kan leiden tot het genoodzaakt moeten stoppen met een bedrijf. Dit kan leiden tot vervelende situaties voor boeren.

Het is echter goed dat de regering de positie van de boeren wil versterken en een eerlijke prijs voor hun producten wil geven. Om dat te bereiken wordt er van de supermarkten verwacht dat ze op een transparante wijze inzicht geven in hun assortiment en aantonen dat het duurzaam, diervriendelijk en boervriendelijk is. Ook zal er op Nederlands geproduceerd voedsel een herkomstetiket komen, zodat lokaal voedsel consumeren gestimuleerd wordt. SGP-jongeren vindt het belangrijk dat er aandacht komt voor een eerlijke prijs voor de voedselproducent, en dat daarbij ingezet wordt op een bewustere keuze in de supermarkt. Wel vragen we als SGP-jongeren ons af hoe de nieuwe regering dit concreet gaat doen, zonder dat het uitmondt in een nog grotere bureaucratie.

Doelen zorgen voor meer verwarring bij boer en burger

Wat betreft duurzaamheid en landbouw bevat het regeerakkoord zeker stappen in de goede richting. Hoewel er veel geld wordt uitgetrokken en het aantal ministers wordt uitgebreid, zijn veel plannen te ambitieus en niet concreet uitgewerkt. SGP-jongeren vindt het vreemd dat er wel hele strakke doelstellingen worden gesteld, terwijl de route daarnaartoe volstrekt niet helder is. Hierdoor ontstaat er nog meer verwarring bij boer en burger en daarbij is niemand gebaat.