Nederland kent een eeuwenlange strijd tegen het water. Door vallen en opstaan hebben we geleerd hoe we ons het beste kunnen beschermen. Dit betekent echter niet dat de strijd gestreden is. Een nieuw gevaar ligt op de loer: zeespiegelstijging. Het KNMI heeft op basis van het laatste IPCC-rapport het Klimaatsignaal’21 uitgebracht, een doorvertaling van het rapport voor Nederland. Doordat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, is de zeespiegelstijging die het gevolg is van klimaatverandering een belangrijk onderwerp in dit rapport. Eerder schatte het KNMI de zeespiegelstijging in het jaar 2100 op zijn hoogst op een meter, maar naar aanleiding van nieuw onderzoek is deze bovengrens verhoogd naar 1,2 meter. Moeten we vrezen voor natte voeten?

Urgentie

Het is heel belangrijk om te bepalen wat de zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust wordt op lange termijn. Hoewel onze kustbescherming goed is, wordt het westelijk deel van Nederland steeds kwetsbaarder als het verder onder de zeespiegel komt te liggen. In de meest extreme scenario’s is het zelfs praktisch onmogelijk om ruim de helft van het oppervlak van Nederland droog te houden.[1] Hoe dan ook moeten er miljarden worden geïnvesteerd in het opspuiten van zandsuppleties, versterken van waterkeringen (die ook veel vaker dicht zullen moeten) en het oppompen van water bij bijvoorbeeld de Afsluitdijk.[2]

In deze grafiek zie je wat de verschillende verwachtingen zijn voor het stijgen van de zeespiegel en wat de invloed van het al dan niet uitvoeren plannen om Nederland te beschermen tegen zeespiegelstijging. In de rest van het statement geven we een aantal suggesties.

Vul hier uw eigen inhoud in.