In juni 2021 werd er een nieuw landbouwakkoord bereikt met de Europese Commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling, het Europees Parlement en de ministers van de lidstaten: de Farm to Fork-strategie. Na dit akkoord kwam een rapport openbaar dat stelde dat deze strategie zal leiden tot een flinke afname van de voedselproductie in de Europese Unie van zo'n 10 procent. Dit heeft enorme gevolgen voor de voedselzekerheid. Ook zou de gewenste CO2-daling in de praktijk tegenvallen.

Farm to Fork-strategie

De Farm to Fork-strategie houdt onder andere in dat er in 2030 50 procent minder gewasbescherming en 20 procent minder kunstmest gebruikt mag worden. Daarnaast moet 25 procent van de Europese landbouwgrond bestemd zijn voor biologische landbouw. In het rapport, dat deze week verscheen vanuit de Wageningen University & Research (WUR), wordt opnieuw bevestigd wat eerder al door andere wetenschappelijke bureaus werd gezegd. Het rapport concludeert namelijk dat de Farm to Fork-strategie veel negatieve gevolgen met zich meebrengt.

Zo zou de voedselproductie in Europa met gemiddeld 10 tot 20 procent afnemen. Daarbij: voor Nederland zal dit waarschijnlijk meer zijn, omdat er in Nederland op een intensievere manier voedsel wordt geproduceerd. Deze productieafname zal tot gevolg hebben dat de prijs van voedsel zal stijgen met 10 tot 15 procent. Verder zal ook de kwaliteit van het voedsel afnemen.

Dit alles heeft natuurlijk ook gevolgen voor de voedselzekerheid in Europa. Zo zal er in de toekomst ook meer landbouwgrond voor de EU nodig zijn om de stijgende vraag naar voedsel te vervullen. De hoeveelheid die Europa op termijn tekort zal komen wordt geschat tussen de 2,5 tot 5,4 miljoen hectare.

Week van het Nederlandse voedsel

Deze week is het de week van het Nederlandse voedsel. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de waarde van het in Nederland geproduceerde voedsel. SGP-jongeren vindt dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Sinds 1945 heeft Europa en daarmee ook Nederland geen honger meer gekend op grote schaal. Dat is uniek vergeleken met andere continenten.

Kortom, er worden te snel beslissingen genomen door de Europese Unie op het gebied van klimaat, waarbij de negatieve effecten onvoldoende gerealiseerd of zelfs verzwegen worden. SGP-jongeren ziet graag oplossingen voor de langere termijn: transparante oplossingen waarbij ingezet wordt op innovatie en er geen maatregelen worden getroffen die de voedselzekerheid in gevaar brengen.