Even voorstellen… wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Tom Koekoek en ik ben 21 jaar oud. Voor de aankomende verkiezingen ben ik de jongste kandidaat van de SGP. Ik woon momenteel in Stuifzand, een klein boerendorpje in de buurt van Hoogeveen, in Drenthe dus.

Waarom ben je kandidaat voor de SGP in Europa?

Ik ben kandidaat voor de aankomende Europese verkiezingen omdat ik het erg belangrijk vind dat de SGP overal haar christelijke geluid kan laten horen. Ik heb gemerkt dat Europa voor veel mensen, vooral jongeren, een vrij onbekende politieke laag is. Mijn doel is dan ook om de Europese politiek meer bekendheid te geven onder jongeren. Daarnaast vind ik het ook een eer om onze provincie Drenthe te mogen vertegenwoordigen op een Europese lijst.

Hoe wil je het christelijke geluid van de SGP bij jongeren brengen? En hoe in Europa?

Door steeds te proberen om dicht bij de bijbel te blijven met onze standpunten. En deze ook overal consequent uit te dragen. Bijvoorbeeld de medisch ethische thema’s krijgen bij ons veel aandacht. Die zullen we blijven uitdragen, ook in Europa. Wat zijn volgens jou grote Europese problemen waar jongeren nu mee te maken hebben? Een groot probleem waar wij als jongeren momenteel mee te maken hebben, is dat Europa steeds meer een machtige superstaat lijkt te worden. Wat ooit begon als een handelsverdrag, groeit nu steeds meer uit tot één groot land. Hier moeten we naar mijn mening ver van wegblijven. Wij pleiten er dan ook voor om de touwtjes in eigen handen te houden in plaats van die op de spreekwoordelijke ‘rug’ van Europa te gooien.

Met welke speerpunten ga je de EP campagne in?

Persoonlijk ga ik mij inzetten om meer ruimte te geven aan ondernemerschap. Niet elke Europese lidstaat is gelijk en daar houdt de EU momenteel zeer beperkt rekening mee. We moeten de bemoeienis vanuit Europa remmen. Daarbij moeten we ook de boeren niet vergeten. Het is van cruciaal belang, onder andere voor de voedselzekerheid, om een sterke agrarische sector te koesteren.

Welk advies heb je voor 6 juni?

Dat is niet zo moeilijk: stem christelijk, stem verstandig, stem SGP!