Even voorstellen… wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Florian Pronk, 24 jaar en ik woon samen met mijn vrouw in Sliedrecht.

Waarom ben je kandidaat voor de SGP in Europa (wat spreekt jou aan)?

De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij het werk van Bert-Jan Ruissen, onze fractievoorzitter in het Europees Parlement, via onder andere het maken van een podcast. Zo heb ik gemerkt dat Brussel niet alleen ontzettend groot en bureaucratisch is, maar ook heel ver van ons inwoners vandaan staat. Zo heb ik veel respect gekregen voor het werk van Bert-Jan en zijn team, wat maakt dat ik me ook graag kandidaat stel voor de komende Europese verkiezingen.

Hoe wil je het christelijke geluid van de SGP bij jongeren brengen? En hoe in Europa?

Als jongeren hebben we een belangrijke stem; er wordt namelijk ook beslist over onze toekomst! En de Europese Unie dreigt een afslag in te slaan die niet per definitie de goede weg is. Er worden nog meer onnodige regels gemaakt, steeds meer macht aan Brussel toegeschreven en het christelijke geluid verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. Niet als het aan de SGP ligt.... Een van de mooiste dingen van onze partij vind ik dat we mogen getuigen van God, de Koning van hemel en aarde. Het is belangrijk dat we blijven vertellen over wie God wil zijn voor mensen, maar ook blijven luisteren naar wat God ons in Zijn Woord te zeggen heeft. Ook, en misschien wel juist, in het Europees Parlement.

Wat zijn volgens jou grote Europese problemen waar jongeren nu mee te maken hebben?

Vanuit de Europese Unie worden steeds meer beslissingen genomen die veel impact hebben op onze toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het moeten stoppen met produceren van auto's op fossiele brandstof (benzine en diesel) per 2035. Dat gaat een grote impact hebben op ons elektriciteitsnet; grote gemeentes geven nu al aan dat ze dat helemaal niet aankunnen. Of wat denk je ervan dat Europa zich steeds meer gaat bemoeien met wat leerkrachten op school moeten vertellen over bijvoorbeeld gezinsvorming of de Europese nationaliteit? Goed nadenken over Europa is dus belangrijk. Ook omdat er kansen liggen in Europa.

Met welke speerpunten ga je de EP campagne in?

Ik vind het belangrijk dat Europa een vuist gaat maken tegen grootvervuilers. Ik zie vanuit mijn eigen regio in de Drechtsteden de grote gevolgen die grootvervuilers hebben op ons mensen en onze natuur; dat moet stoppen. Maar Europa moet ook meer een vuist maken tegen de steeds groter wordende macht van de Big Techbedrijven als Apple, Google en Meta (Facebook en WhatsApp). Zij worden steeds machtiger en trekken zich weinig meer aan van regels van één alleenstaand lidstaat. Vanuit Europa staan we sterker. Als laatste wil de SGP ook investeren in goede en snelle internationale treinverbindingen als goed alternatief voor korte vluchten met het vliegtuig. Daar mag de Europese Unie, wat mij betreft fors in investeren de komende jaren.

Welk advies heb je voor 6 juni?

Gebruik je stem goed op D.V. 6 juni! Stem voor christelijke, koersvaste en verantwoordelijke politiek! Stem SGP