Vanaf januari 2021 tot en met deze maand was Nederland politiek verlamd. Afgezien van de lopende zaken en het coronabeleid mocht het demissionaire kabinet geen grote plannen maken voor de toekomst. SGP-jongeren is dan ook dankbaar dat er een nieuwe regering komt met nieuwe plannen.

Ambitieus

Als politieke jongerenorganisatie zien we mooie ambities bij het nieuwe kabinet voor de Nederlander van de toekomst. Speerpunten van SGP-jongeren, zoals inzet op kernenergie, afschaffing van het leenstelsel, versterking van defensie, aanpak van de woningcrisis en hervorming van de arbeidsmarkt zijn broodnodige zaken voor de volgende generatie(s). We zijn blij dat die punten nu eindelijk worden opgepakt! De ambities zijn hoog en SGP-jongeren zal de uitvoering kritisch blijven volgen. De bouw van nieuwe kerncentrales, oorlogsschepen en woningen is tenslotte niet zomaar gebeurd. Praatjes vullen geen gaatjes, het kabinet moet aan de bak!

Zorgen over medische ethiek

Als christelijke organisatie zien we helaas dat de nieuwe coalitie ook zorgelijke ontwikkelingen doorzet op medisch-ethisch gebied. Zo geeft het regeerakkoord ruim baan aan een Kamermeerderheid om de beraadtermijn voor abortus af te schaffen. Een keuze over leven en dood kan straks in een opwelling gemaakt worden, met verstrekkende en onomkeerbare gevolgen voor moeder en kind. SGP-jongeren zal zich altijd blijven verzetten tegen het afschaffen van de bedenktermijn en de waarde van ieder leven blijven benadrukken. Daarnaast geeft het toekomstige kabinet meer ruimte om embryo’s te gaan gebruiken voor onderzoek. Wat de SGP-jongeren betreft is dit een hellend vlak.

Jongeren het slachtoffer van de toekomst

Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat de regering ruimhartig met overheidsgeld gestrooid heeft om de economische schade te beperken. Zwarte piet is afgeschaft, maar we zien dat de nieuwe coalitie figureert als een echte strooipiet die smijt met geld. Alleen al voor nieuw klimaatbeleid wordt bijvoorbeeld al meer dan 35 miljard vrijgemaakt. Dat is evenveel als de jaarlijkse begroting voor Justitie & Veiligheid, Defensie en Infrastructuur & Waterstaat bij elkaar! De nieuwe plannen in combinatie met de coronacrisis laten de staatsschuld stijgen tot op grote hoogte. SGP-jongeren heeft hier grote zorgen over. Een hoge staatsschuld komt immers op de schouders van de belastingbetaler van de toekomst terecht. En die toekomstige belastingbetalers? Dat zijn de jongeren!

Kritisch en constructief

Kritisch-constructief, zo staan de SGP en SGP-jongeren bekend. Dat is ook de houding waarmee wij de nieuwe regering tegemoet zullen gaan. Waar mogelijk zullen we steunen, waar nodig zullen we kritisch zijn. Maar Bovenal past ons om voor het volgende kabinet te bidden. ‘Want zij is Gods dienares, u ten goede.’ (Romeinen 13:4a).