Vandaag overhandigde politiek bestuurslid Johan de Leeuw namens SGP-jongeren het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-manifest aan onder anderen Tweede Kamerlid Chris Stoffer.

Het is belangrijk dat we ons als christenen inzetten om te voorkomen dat onze producten gemaakt worden met behulp van slavernij en kinderarbeid. Dit manifest roept op om daarmee aan de slag te gaan.

De geglobaliseerde wereld van vandaag maakt dat wij als Nederlanders meer dan ooit verbonden zijn met grote internationale ontwikkelingen en productieketens. Onze telefoons, kleding en voedsel herinneren ons elke dag aan die internationale verwevenheid.

Daarbij zien we dat er risico's ontstaan dat Nederlandse bedrijven betrokken raken bij kinderarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling, zelfs als deze helemaal aan de andere kant van de wereld plaatsvinden.

De initiatiefwet die werd ingediend in de Tweede Kamer en de plannen van voormalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De Bruijn laten zien dat Nederland aandacht heeft voor deze misstanden en de cruciale sleutelrol die onze bedrijven kunnen spelen in het beperken ervan. Het is tijd om aan de vrijwillige overeenkomsten op dit gebied meer verplichtende wetgeving toe te voegen. Juist nu de inspanningen om tot een Europese richtlijn stagneren, heeft Nederland de unieke kans leiderschap te tonen door met een nationale wet een voortrekkersrol te nemen in Europa.

Lees hier het hele manifest.

Het manifest werd aangeboden door de jongerenorganisaties CNV Jongeren, CDJA, DWARS, de Jonge Democraten, SGPJ, Oppositie, de Jonge Socialisten en PerspectieF.