SGP-jongeren staat achter de Oekraïners

In lijn met eerdere uitingen van SGP-jongeren is het duidelijk dat wij achter Oekraïne en haar recht op zelfverdediging staan. Oekraïne is een soeverein land, dat zelf haar toekomst, bondgenoten en partners moet kunnen bepalen. De Russische militaire inval staat hier haaks op. In deze strijd is het daarom belangrijk dat Oekraïne alle mogelijke steun krijgt die vanuit Nederland en haar partners geleverd kan worden. We roepen het kabinet daarom op om zware sancties in te stelling tegen de regering van Poetin en de wapenleveranties aan Oekraïne te versnellen en indien mogelijk uit te breiden.

Steun voor de oostgrenzen

De huidige situatie is beangstigend voor onze oostelijke bondgenoten, zoals de Baltische Staten en Polen. Nederland moet alles in het werk stellen om met militaire, economische en diplomatieke middelen deze landen bij te staan. Artikel 5 van de NAVO en artikel 42 van het Verdrag van de EU zijn glashelder over de gevolgen van een Russische aanval op deze landen. Dit dient te allen tijde voorkomen te worden.

We roepen het kabinet daarom op om zware sancties in te stelling tegen de regering van Poetin en de wapenleveranties aan Oekraïne te versnellen en indien mogelijk uit te breiden.

Bereid Groningen voor op extra gasboringen

De Russische agressie heeft ernstige gevolgen voor Nederland. De energieprijzen zullen snel stijgen en een tekort aan gas dreigt. Het kabinet moet daarom openstaan voor tijdelijke extra gasboringen in Groningen om leveringszekerheid aan huishoudens te garanderen. De politiek moet deze realiteit zo snel en duidelijk mogelijk richting de bewoners van Groningen communiceren. Ook moet compensatie worden voorbereid.

Structurele oplossing

Los van deze urgente maatregelen is het belangrijk dat het kabinet structurele maatregelen gaat nemen om de zwakte van Nederland en Europa tegenover de Russische agressie te verminderen. Verduurzaming en de sterk versnelde bouw van kerncentrales is daarbij essentieel om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Versterking van defensie moet een topprioriteit zijn om zo snel mogelijk te voldoen aan onze NAVO-verplichtingen. Met het versterken van onze verdediging en verminderen van onze afhankelijkheid, nemen we Poetin zijn stok uit handen waarmee hij het Westen slaat.

Tot slot

Tot slot belijdt SGP-jongeren dat God boven alles staat, ook boven deze inktzwarte bladzijde. Laten we daarom bidden of hij ons wil bewaren voor verdere escalatie op ons continent en voor bewaring voor de bevolking van Oekraïne.