Vier miljard euro, dat is het minimale bedrag dat een nieuw kabinet in Defensie moet investeren volgens de defensietop. Als dat niet gebeurt, zal Defensie nog verder moeten inkrimpen. En dat terwijl de omvang van Defensie al tot een laagterecord gedaald is! Vier miljard is overigens nog fors minder dan de twee procent van het BBP, dat de NAVO van ons eist. Het komende kabinet heeft dan ook de belangrijke taak om nieuwe stappen te gaan zetten om het defensiebudget te verhogen. Dat is hard nodig gezien de geopolitieke spanningen en oplaaiende conflicten in de wereld! Maar het is de vraag of Defensie wel kan wachten op een nieuw kabinet.

Het bedrag van vier miljard is gebaseerd op de Defensievisie 2035, die (demissionair) minister Bijleveld vorig jaar presenteerde. In deze visie staat wat Defensie nodig heeft om de komende jaren haar taken te kunnen vervullen.  Deze taken zijn de afgelopen jaren door de bezuinigingen in het gedrang gekomen, dit tot grote ergernis van de NAVO. In de Defensievisie schrijft minister Bijleveld dan ook wat haar opvolger zal moeten doen om de boel bij Defensie wel weer op orde te krijgen. Belangrijk detail: die opvolger is nergens toe verplicht.

De kans is echter groot dat de Defensievisie nooit zal worden uitgevoerd. De Defensiebegroting is namelijk onderdeel van de kabinetsformatie waarin coalitiepartijen samen bepalen waar het belastinggeld aan uitgegeven wordt. Maar die kabinetsformatie lijkt nog wel even te gaan duren. Al die tijd stapelen de problemen bij Defensie zich steeds verder op. Zo kwam recent naar buiten dat Defensie in de huidige begroting honderden miljoenen tekortkomt. Dit leidde er onder andere toe dat de mijnenjager Zr. Ms. Urk vervroegd uit de vaart gehaald is. Nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog, heeft de marine minder schepen gehad dan in 2021. Daar bovenop komt ook nog eens een tekort aan munitie om mee te oefenen.

Een ander probleem is het grote personeelstekort bij Defensie. Door de krappe budgetten zijn de CAO-voorwaarden bij Defensie nog steeds bar slecht in vergelijking met andere sectoren. Dit heeft tot gevolg dat ervaren en goed geschoold Defensiepersoneel massaal besluit om een ander beroep te kiezen waarin meer verdiend kan worden. Dit zorgt ervoor dat er zo’n 9000 vacatures zijn, ten opzichte van ongeveer 40.000 werkzame militairen! Deze tekorten leiden tot extreme gevolgen. Vorige week werd bekend dat Defensie naast de Zr. Ms. Urk twee goed functionerende marineschepen tijdelijk uit de vaart neemt . De reden: er zijn simpelweg geen matrozen meer om de schepen te bemensen.

SGP-jongeren vindt dat dit niet langer kan. De problematiek bij Defensie is zo acuut en ingrijpend dat ze niet kan wachten op een lange kabinetsformatie. Het kan niet zo zijn dat operationele eenheden moeten worden stilgelegd door personeelsgebrek. Defensiepersoneel heeft nu recht op een fatsoenlijke CAO en de tekorten op de huidige begroting moeten worden aangevuld. Pas dan kan Defensie na de kabinetsformatie met een schone lei beginnen. En die schone lei, die moet uiteraard ingevuld worden met minimaal 4 miljard euro. Op naar de NAVO-norm!