ABN AMRO liet ter gelegenheid van de Prideweek een medewerker aan het woord over zijn open relatie. Op het eerste gezicht lijkt dit onschuldig: werkgevers vinden het vaak belangrijk om zich te profileren op basis van de werksfeer. Maar hiermee maakt de bank openlijk reclame voor dubieuze idealen. De bank beoogt hiermee polygamie en ontrouw te normaliseren en zo het gezin, dat al eeuwenlang als hoeksteen van de samenleving fungeert, te ontregelen. Het optreden van de bank past niet in de taakstelling van een financiële instelling en lijkt ideologisch gedreven te zijn. Deze ideologie duldt geen tegenspraak, snoert andersdenkenden de mond en kent geen vrijheid van meningsuiting en geweten.

De genderideologie

De ideologie begint schijnbaar onschuldig. De meeste mensen deugen. Deze ideologie wortelt in een humanistisch denkbeeld, in een romantisch geloof dat je jezelf moet zijn. Treffend merkte hoogleraar Dorien Pessers op in Trouw: de hele persoonlijkheid en alle meest intieme kanten ervan zet men in de etalage. Wie daar vervolgens kritiek op heeft is homofoob en discrimineert. De tolerantie die deze ideologie beweert te verdedigen is dus neptolerantie.

Wie wil voorkomen dat hij daarom in een negatief daglicht komt te staan, kiest eieren voor zijn geld. En helemaal geldmachines zoals banken. Uiteraard doen vele instituties en organisaties al mee. Bedrijven, scholen, overheden en kerken maken reclame voor de genderideologie. Zelfs sommige fietspaden en zebrapaden wijzen buitenregenbogelijke zaken af. De moraal is binnenstebuiten gekeerd. Wat in de jaren ‘50 normaal was, zoals het traditionele gezin, is nu abnormaal en andersom.

ABN AMRO

Maar waarom moet juist een bánk zoals ABN AMRO de maatschappij moreel de les gaan lezen? ABN AMRO belegt in wapenbedrijven en verstrekt leningen aan olie- en gasbedrijven die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. En diezelfde geldmachine wil nu via een holle marketingtruc de maatschappij moreel de les lezen over het verschil tussen goed en kwaad. Hoe kan zo’n bank het moreel kompas van de samenleving zijn?

Gezin

Het unieke individu staat centraal in de maatschappij. Dat komt ten volle tot uiting in de genderideologie. Dit idee heeft verwoestende gevolgen voor het gezin. Tegenwoordig eindigt meer dan een derde van de huwelijken in een scheiding. Met alle gevolgen van dien, want scheiden doet scheiden. Ontrouwe kinderen volgen het voorbeeld van hun ontrouwe ouders. Wat levert die ontrouw op? Geestelijk gesloopte volwassenen, getraumatiseerde kinderen, een overbelaste zorg en miljarden aan zorgkosten voor de maatschappij. En die zonde van ontrouw, dat is waar de ABN AMRO zo nodig reclame voor moest maken.

Christelijke gebod van liefde

De maatschappij heeft geen behoefte aan ontrouw. Het christelijke gebod van liefde wijst alle haat jegens welke mens dan ook af. Maar dat christelijke gebod van liefde leert ons ook wat het huwelijk is. Dat huwelijk is een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw, gebaseerd op liefde en trouw. Een stabiel huwelijk en gezin levert stabiele mensen op. Dat is wat de maatschappij nodig heeft.

Geschreven door Mathijs van der Tang

Mathijs is lid van commissie Binnenland.