Dit jaar is Willem-Alexander al tien jaar koning. Maar waarom heeft Nederland eigenlijk een koning als staatshoofd? Volgens de goede traditie is dat te verklaren door middel van drie punten.

Neutraliteit

Ten eerste staat de koning boven de politieke partijen. Ons staatshoofd hoeft geen controversiële, polariserende campagne te voeren om aan de macht te komen. Het nationale symbool van Nederland is een koning, die partijloos boven de politiek staat. Doordat de koning ook geen formele politieke invloed heeft, is ons koningschap ook niet in strijd met de democratie. Daarom kan de koning, net zoals onze vlag, een nationaal symbool zijn waar alle Nederlanders zich in kunnen herkennen.

Onafhankelijkheid

Het tweede punt volgt hier logisch op: bij uitstek de koning is in de positie om alle Nederlanders te verbinden. We leven in een tijd van polarisatie. Daarom hebben we die gemeenschappelijke verbinding hard nodig. Door zijn kersttoespraken, werkbezoeken, het voorlezen van de troonreden en het bezoeken van rampgebieden kan de koning mensen bemoedigen en inspireren. De Oranjes hebben op veel moeilijke momenten in onze geschiedenis Nederlanders bij elkaar gebracht en geënthousiasmeerd. Bij uitstek zij zijn dus geschikt om deze rol van verbinder op zich te nemen.

Internationale allure

De geschiedenis geeft ons koningshuis een bijzondere status. Dat brengt ons bij het laatste punt: de koning is een symbool met internationale allure. Wereldwijd kijkt men met bewondering naar Nederland, waar we nog een echte koning hebben. Op handelsmissies is het gezelschap van de koning altijd behulpzaam.
Op de jaarbegroting in 2023 van 366 miljard wordt er 131 miljoen uitgegeven aan algemene zaken en de koning. Afgerond naar boven is dat dus 0,04%. Het koningschap kost dus maar heel weinig als je het vergelijkt met de rest van de uitgaven van het kabinet, terwijl het internationaal bijdraagt aan het imago van Nederland.

Net zoals onze democratie is het koningschap dus een eeuwenoude traditie die het waard is om te behouden. Tegenover de afbraak van de moderniteit past dan ook een duidelijk signaal. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!