Het is de meest betwiste zee ter wereld: de Zuid-Chinese Zee. De zee ligt vol met belangrijke grondstoffen en fungeert als één van de meest bevaren handelsroutes ter wereld. Maar waarom is dit gebied betwist, en wat is het belang van Nederland in de zee?

Waarom is de Zuid-Chinese Zee zo belangrijk?

De Zuid-Chinese Zee is geopolitiek gezien om verschillende redenen van enorm belang. Ten eerste is de zee een belangrijke handelsroute voor veel landen, en door de Zuid-Chinese Zee loopt zelfs op de een na drukst bevaren zeeroute ter wereld. Om dat in perspectief te plaatsen: wel 20% - 30% van alle wereldhandel wordt vervoerd over de zee. Daarnaast gaat de helft van het olietransport ter wereld over de zee. Kortom: de zee is vanuit handelsperspectief ontzettend belangrijk.

Maar dat is niet het enige, de Zuid-Chinese Zee ligt vol met belangrijke grondstoffen. Onder de zee zijn aardoliereserves gevonden die goed zijn voor 7,7 miljard vaten. De aardgas reserves die ook aanwezig zijn worden geschat op 7500 kubieke kilometer. Met deze aantallen grondstoffen valt veel geld te verdienen wat een boost betekent voor de economieën van landen die aan de zee grenzen.

Wat is het conflict?

De Zuid-Chinese Zee is dus van groot belang, maar wat is het geschil? Dit heeft alles te maken met grootmacht China die aan de zee grenst en afspraken die gemaakt zijn over internationale wateren. In het zeerechtenverdrag van de Verenigde Naties (UNCLOS) staat vermeld dat elk land dat aan een zee grenst, 12 zeemijlen vanaf de kust mag claimen als eigen territorium. Daarnaast mag elk land een Exclusieve Economische Zone (EEZ) instellen die niet verder rijkt dan 200 zeemijlen vanaf de kust. In deze EEZ mag het land boren naar grondstoffen, maar dit water wordt wel gerekend onder internationale wateren.

Alhoewel China één van de eerste landen was die dit verdrag ondertekende, schendt ze de afspraken die gemaakt zijn. China beweert namelijk dat ze een historisch recht heeft op de zee, waardoor het land er een groot deel van opeist. Dit is echter niet waar, want Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag noemde China’s claim al eerder ongegrond. Ook botsen de claims van China met de EEZ en territoriale wateren van andere landen. Aangezien China een grotere marine heeft dan de omliggende landen, moeten zij met lede ogen toezien hoe China op hun territoriale wateren vaart, en daar boort naar grondstoffen.

Een deel van de zee die China claimt, valt ook onder internationale wateren. Dit is een gebied dat toegankelijk is voor alle andere landen ter wereld en wat daardoor wordt gebruikt als handelsroute. Doordat China internationale wateren claimt als eigen territorium, komt de vrijheid van navigatie in gevaar. Deze vrijheid van navigatie betekent dat elk schip die onder de vlag van een soevereine staat vaart, niet lastig gevallen mag worden door andere staten in internationale wateren. Aangezien dit wel gebeurd door China, hebben landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk besloten om vliegdekschepen naar de zee te sturen. Dit om de vrijheid van navigatie te behouden. Dit stoot tegen het zere been van China, die als reactie hierop hun militaire activiteit in de zee fors hebben verhoogd.

Daarnaast zorgt het maken van claims in de Zuid-Chinese Zee ook voor een afbrokkeling van internationale normen,  waardoor China uiteindelijk ook makkelijker een claim op Taiwan kan legitimeren als Westerse landen daar niet actief tegen blijven verzetten. Dit kan China als strategie gebruiken om uiteindelijk Taiwan op ongerechtvaardigde wijze in te lijven. Door dit conflict komen de machtsverhoudingen tussen China en de VS op scherp te staan.

Waarom is stabiliteit belangrijk voor Nederland?

Ook voor Nederland is de stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee van belang. Nederland maakt zelf goed gebruik van de handelsroute die door het gebied loopt. Een conflict in het gebied zou op lange termijn dus wereldwijd consequenties kunnen hebben die ook fors kunnen worden gevoeld op economisch gebied in Nederland. Daarnaast moet voorkomen worden dat China zomaar schepen in het gebied in beslag kan nemen. Aangezien ook Nederland vindt dat de vrijheid van navigatie beschermt moet worden, stuurde ze in 2021 ook een fregat naar de Zuid-Chinese Zee als onderdeel van een Brits-Amerikaans vlooteskader.

Conclusie

SGP-jongeren vindt stabiliteit in de regio van groot belang om ervoor te zorgen dat vrijheid van navigatie gehandhaafd wordt. Verder moet China zich houden aan de door het land getekende verdragen en deze respecteren, want China gaat te ver met haar ongegronde claims in de Zuid-Chinese Zee en het tegenhouden van schepen op internationale wateren. Daarom moet er ook een rode lijn getrokken worden om China een halt toe te roepen. Daarnaast moet er alles aan gedaan worden om escalatie te voorkomen want geweld is immers nooit een goede oplossing. Maar omdat het conflict forse wereldwijde consequenties kan hebben op bijvoorbeeld economisch gebied, vindt SGP-jongeren het belangrijk dat stabiliteit in de regio wordt gewaarborgd. Bovendien moet China haar claim op het gedeelte van de zee wat niet conform het VN zeerechten-verdrag is, terugtrekken. Ook draagt stabiliteit in de regio bij aan een goede wereldhandel en dus aan sterke economieën wereldwijd, waaronder Nederland. Verder ligt in dit conflict een grote uitdaging voor Nederland, de Europese Unie en de Verenigde Staten om een goed evenwicht te bieden tegen China en zo de belangen van andere landen te waarborgen. Want de afwezigheid van een verenigd blok tegenover China kan voor grotere problemen zorgen.