ECPYouth

ECPYouth is een organisatie waarbij politieke jongerenorganisaties uit heel Europa aangesloten zijn. Naast SGP-jongeren is vanuit Nederland ook PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, aangesloten. Buiten Nederland zijn er ook organisaties uit onder andere Oekraïne, Georgië en Zwitserland aangesloten. ECPYouth is de jeugdtak van de European Christian Political Movement (ECPM), waar bijvoorbeeld ook SGP en CU-Europarlementariërs Bert Jan Ruissen en Peter van Dalen lid van zijn.

Het doel van ECPYouth is om christelijke politiek te promoten voor jongeren in heel Europa. Daarom organiseert ECPYouth trainingen en workshops voor politiek actieve jongeren. Onder deze activiteiten valt ook de afgelopen zomerschool in Skopje. Voor vrijwilligers van SGP-jongeren is het een mooie kans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast is ECPYouth een netwerk waarin wij onze kennis en ervaring kunnen delen met christelijke jongeren uit andere delen van Europa. Zo proberen we hen te helpen en te ondersteunen met het uitdragen van christelijke principes in de politieke arena. Op die manier probeert ECPYouth jongeren een stem te geven in debatten rondom abortus, de taak van de EU en klimaat. Op zaterdag werd ook de General Assembly (algemene ledenvergadering) gehouden. Tijdens de vergadering werden er praktische zaken behandeld en nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder Sylvana Bal (PerspectieF) als nieuwe voorzitter van ECPYouth.

Europe: Lighthouse Reignited

Het programma was gericht op het thema: ‘Europe: Lighthouse Reignited’. De vuurtoren (lighthouse) betekent leiding, want een schipper weet op deze manier waar hij ’s nachts het land kan vinden. Het vuur opnieuw ontsteken (reignited), verwijst naar het feit dat Europa ooit de aandrijver was van échte vooruitgang en van respect voor elkaars identiteit als landen binnen Europa. Dit wederzijdse respect moet weer opgepakt worden omdat Europa dit vandaag de dag niet meer heeft. Samengevat betekent het: ‘unity in diversity’: hoe kun je als landen samenwerken, maar toch je nationale identiteit behouden?

Een voorbeeld hiervan is Noord-Macedonië. Het land moest zich sterk aanpassen om toe te kunnen treden tot de EU en daarvoor een deal sluiten met Bulgarije. Deze deal houdt o.a. in dat de taal van het land wordt erkend als een Bulgaars dialect, een visie die door een groot deel van de bevolking absoluut niet wordt gedeeld. Het merendeel van de bevolking heeft hierdoor juist het gevoel zijn identiteit als land te verliezen. Maar als Noord-Macedonië deze deal niet zou accepteren, zou Bulgarije de toetreding van het land tegen houden. De gesloten deal roept nog steeds veel op bij de bevolking.

Ook een praktische workshop was onderdeel van het programma. Deze workshop werd gegeven door een journalist en een Noord-Macedonische tv-presentator. De deelnemers kregen de taak om voor de camera vragen te beantwoorden die betrekking hadden op de politiek. Tijdens het beantwoorden van deze vragen werden er technieken toegepast die de aanwezigen hadden geleerd. Deze training was zinvol omdat het voor een politicus van belang is, dat hij zijn boodschap goed overbrengt.

Actief voor ECPYouth

Wil jij actief worden bij ECPYouth? Dat kan! De werkgroepen Politics en Communications zoeken altijd mensen. Ook biedt ECPYouth het programma Christian Changemakers aan. In dit programma leer je praktische skills zoals debatteren en het schrijven van statements. Daarnaast leer je meer over de Europese Unie en het versterken van je eigen waarden. Een mooie kans om bij te dragen aan christelijke politiek in Europa!

Groepsfoto zomerschool ECPY