Historisch, dat is de mogelijke toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. De landen hebben inmiddels laten weten een aanvraag in te dienen. Het is nog de vraag of het lidmaatschap er daadwerkelijk komt, omdat Turkije heeft besloten de aanvraag niet te steunen. Eén ding is wel duidelijk: SGP-jongeren steunt de aanvraag van Finland en Zweden.

Neutraliteitsstatus

Aan de neutraliteit van Finland en Zweden komt een einde. Beide landen kiezen voor een totaal andere doctrine. Dat is een grote omslag. Tijdens de Koude Oorlog koos Finland geen partij, omdat ze de Sovjet-Unie niet voor het hoofd wilden stoten. Zelfs na de annexatie van de Krim wilde het land neutraal blijven. In 2017 gaf de Finse premier Sipilä nog aan dat er voor een mogelijk lidmaatschap een referendum nodig was. Ook Zweden koos ervoor om neutraal te blijven; men ziet er de neutraliteit als een kroonjuweel. Bovendien heeft het land in geen twee eeuwen oorlog gevoerd. De keuze om nu wel een lidmaatschap aan te vragen is dus uitzonderlijk. Beide landen kiezen ervoor om hun jarenlange neutraliteit los te laten en bescherming te zoeken bij de NAVO. Rusland heeft de toetreding tot het militair bondgenootschap een vergissing genoemd. Volgens het land kan deze keuze verstrekkende gevolgen hebben. SGP-jongeren steunt de aanvraag van een mogelijk lidmaatschap. Ook vindt SGP-jongeren de dreigementen van Rusland ongepast, omdat de landen het democratisch recht hebben om zelf te beslissen over hun toekomst.

Russische inval in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft de positie van beide landen voorgoed veranderd. Finland deelt een 1300 kilometer lange grens met Rusland. Daarom voelt het land zich door de inval in Oekraïne bedreigd. Peilingen van het Finse onderzoeksbureau Yle laten zien dat inmiddels 76 procent van de Finse bevolking de toetreding steunt. Dat is een grote verschuiving, want rond februari steunde nog maar 56 procent van de bevolking een mogelijk lidmaatschap. Ook in Zweden is er een meerderheid voor een lidmaatschap. Daar steunt 57 procent van de bevolking de toetreding.

Aanwist voor de NAVO

Niet alleen Finland en Zweden profiteren van deze toetreding, ook de NAVO mag blij zijn met de deelname van beide landen. Finland heeft met 21.500 militairen op een bevolking van 5,5 miljoen mensen een vrij grote krijgsmacht. Ook Zweden staat er op het gebied van defensie goed voor. Beide landen kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan de strijdkrachten van de NAVO. Dit is van belang, want de NAVO steunt vooral op de militaire kracht van de Verenigde Staten. Het is fijn dat dit mogelijk is, maar SGP-jongeren vindt dat we hiermee voorzichtig moeten zijn. Een te grote afhankelijkheid van de VS brengt immers een risico mee. Want zonder de inbreng van de VS is het bondgenootschap op dit moment zwak. Daarom is het belangrijk dat de NAVO mogelijk wordt versterkt door twee moderne legers uit Europa, en daarbij ook blijft inzetten op het versterken van Europese defensiecapaciteiten.

De aanvraag van Finland en Zweden is dus historisch vanwege het loslaten van hun jarenlange neutraliteit. SGP-jongeren wil nogmaals benadrukken dat ze hun aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap steunt. SGP-jongeren vindt ook dat er rond deze toetreding een taak ligt voor Nederland. Als NAVO-lidstaat draagt ons land in verhouding té weinig bij aan de NAVO. Laat deze toetreding een wake-upcall zijn voor het kabinet om meer te investeren in onze krijgsmacht. Dit zorgt voor een sterkere NAVO én een veiliger Nederland.