Je bent 19 jaar oud en hebt net een mbo-opleiding tot kok afgerond. Je zoekt een baan in de horeca, solliciteert en wordt aangenomen in een leuk restaurantje. In een gesprek met een paar serveersters vertel je dat je op jezelf wilt gaan wonen, maar dat door je financiële situatie niet kunt. Ook de serveersters blijken last te hebben van financiële stress; zij vertellen hoe hard ze moeten werken om het leven als student te kunnen betalen. Samen komen jullie tot de conclusie: verdienden we maar wat meer!

De angst dat je niet genoeg kunt verdienen, is natuurlijk niet nieuw. In het verleden is er daarom een minimumloon ingevoerd. Een 15-jarige scholier heeft alleen wel heel wat minder geld nodig dan een 30-jarige man met een vrouw en drie kinderen. Daarom heeft de overheid een onderscheid gemaakt tussen een volwassenenminimumloon en een jeugdminimumloon.Dat is begrijpelijk, maar er is in het verleden een verkeerde politieke keuze gemaakt. Als je 21 bent, heb je recht op het volwassenenminimumloon, maar als je nog maar 18 bent, verdien je 50 procent (!) minder: € 1.756,20 om € 878,10 per maand. Als SGP-jongeren vinden we dat dit studenten in het hoger onderwijs en afgestudeerde mbo’ers dupeert. Daarom moet de leeftijdsgrens voor het volwassenenminimumloon verlaagd worden van 21 naar 18 jaar.

Volwaardig werk

Studenten en afgestudeerde mbo’ers doen vaak volwaardig werk. Hierbij kun je natuurlijk denken aan koks en technici, maar ook bijlesgevers, caissières en vakkenvullers zijn onmisbaar in onze samenleving. Bovendien hebben deze jonge mensen de leeftijd bereikt dat ze even hard kunnen werken als meer ervaren collega’s. Ook voor mbo'ers in sommige sectoren zijn de huidige regels wrang. In de horeca verdienen volwassenen bijvoorbeeld vaak niet meer dan het minimumloon. Daardoor kunnen horecabedrijven jou als jonge werknemer nog minder betalen, terwijl je volwaardig werk doet. Wat SGP-jongeren betreft is de zaak helder: wie volwaardig werk doet, moet volwaardig beloond worden!

Meerderjarig en zelfstandig

Daarnaast worden jongeren vanaf hun achttiende als meerderjarige beschouwd. Dat heeft veel invloed op je leven. Zo mag je als jongere met een rijbewijs vanaf die leeftijd zelfstandig autorijden, kun je trouwen, mag je stemmen, vervalt het recht van je ouders op kinderbijslag en moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Juist omdat je (ook financieel) zelfstandiger wordt, ligt het voor de hand om de regels voor het minimumloon hiermee in overeenstemming te brengen. Bij de extra financiële plichten die je als meerderjarige krijgt, horen ook extra financiële rechten.

Financiële situatie oorzaak van prestatiedruk

Ookjongeren en studenten in Nederland worstelen met hun financiële situatie. Als student in het hoger onderwijs heb je een voltijdsstudie, maar moet je ook collegegeld, studieboeken, zorgkosten en misschien ook kamerhuur betalen. Hierdoor is het lastig om rond te komen als je zonder studievertraging wilt studeren. Ga maar na: als je financiële zorgen over je toekomst hebt, zul je meer uren gaan werken en houd je minder tijd over voor je studie. Daardoor heb je minder tijd om te leren voor tentamens en zak je vaker voor je vakken. Ook de financiële situatie is dus een oorzaak van de prestatiedruk, die ook onder studenten duidelijk te hoog is. Het verlagen van de leeftijd voor het volwassenenminimumloon is hiervoor de beste oplossing. Als je als student beter verdient, heb je immers een hoger inkomen, een lagere studieschuld en heb je een minder drukke agenda tijdens je studententijd.

Nu denk je misschien: kan ik dan straks nog wel een bijbaantje vinden? Jongeren in dienst nemen gaat immers een stuk meer geld kosten. Toch toont onderzoek aan dat het effect op de jeugdwerkloosheid minimaal is, zeker met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt. Hierdoor houden studenten dus meer geld over én zal de prestatiedruk in het hoger onderwijs dalen.

Een belangrijke stap

Met andere woorden: een volwassenenminimumloon vanaf 18 jaar is een belangrijke stap voor jongeren. In verschillende sectoren zal het loon van net afgestudeerde mbo'ers stijgen en ook studentenbaantjes worden dan volwaardig betaald. Bovendien sluit een verlaging van de leeftijdsgrens voor het volwassenenminimumloon goed aan op de plichten die achttienjarigen in onze maatschappij hebben. Ten slotte zal ook de prestatiedruk in het onderwijs dalen. SGP-jongeren roept daarom op: geef jongeren het salaris dat ze verdienen!

Uitleg: op welk minimumloon heb jij in 2023 recht?

De belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is of je een volledige baan hebt of niet. Als dat zo is, kun je het beste de tabel met je minimumloon per maand gebruiken. Het minimumloon is namelijk voor iedereen die voltijds werkt hetzelfde. Als je niet voltijds werkt, kun je het beste kijken naar het minimumloon per uur. De tabel hieronder geeft een goede eerste indruk voor het loon per uur (bij een 40-urige werkweek).

Toch is dit minimumuurloon niet voor iedereen geldig. Het verschilt namelijk per sector hoeveel uren je moet maken bij een volledige baan. Je kunt jouw minimumuurloon uitrekenen door het minimumloon per week te delen door het aantal uren dat je in jouw sector moet werken als je een volledige baan hebt. Zoek daarom goed uit onder welke sector jouw werkgever valt!

In de toekomst zal het onderscheid tussen de verschillende sectoren verdwijnen en komt er een minimumuurloon dat voor iedereen gelijk is. Het minimumuurloon zal dan berekend worden op basis van een 36-urige werkweek. De wetswijziging die dit regelt, is dit voorjaar door de Tweede Kamer aangenomen en gaat waarschijnlijk per 1 januari 2024 in.

Wil je de uitgebreidere uitleg van de overheid lezen? Klik dan hier.