Een lage tegemoetkoming voor de opgelopen schade door het leenstelsel, geen recht op de energietoeslag in het voorjaar van dit jaar en nu een renteverhoging in financieel moeilijke tijden: de relatie tussen studenten en de overheid gaat niet over rozen. Studentenbonden zijn al langere tijd ontevreden over de behandeling van studenten door de overheid beklagen zich dan ook over deze nieuwe renteverhoging. SGP-jongeren begrijpt deze klachten en roept de overheid op: herstel het vertrouwen van studenten!

Lastige tijden

Studenten lopen zowel financieel als sociaal tegen veel problemen aan. De ‘pechgeneratie’ heeft vele duizenden euro’s misgelopen, maar krijgt nauwelijks tegemoetkoming. Daarnaast maken studenten geen aanspraak op de eerste energietoeslag, stuwt de inflatie het collegegeld op en is de kamerhuur flink gestegen. Een kamer is nauwelijks te vinden, onder meer door de ongekende aantallen buitenlandse studenten. Onderzoek heeft aangetoond dat veel studenten door de corona-maatregelen psychische problemen als eenzaamheid en emotionele uitputting hebben. De prestatiedruk en noodzaak om bij te verdienen eisen hun tol.

Wantrouwen

Studenten zijn niet zielig, maar missen wel vertrouwen in de overheid. Dat wantrouwen gaat dieper dan alleen de financiële situatie. Het lijkt alsof de overheid vooral naar de economische productiviteit van studenten kijkt. Studenten moeten zo veel mogelijk tijd nuttig besteden en dienen zo snel mogelijk in de economische molen mee te draaien. De overheid houdt daardoor te weinig rekening met de belangrijke persoonlijke en sociale ontwikkeling die een student in zijn studietijd meemaakt. Bovendien wordt studenten de vrijheid afgenomen die er tussen de schooltijd en het werkzame leven voor eerdere studenten wel was. Studenten voelen zich hierdoor miskend en verliezen hun vertrouwen in de overheid.

Het is daarom pijnlijk dat de overheid juist in deze situatie ook nog een renteverhoging presenteert. De overheid heeft nog maar heel weinig gedaan om de druk op studenten te verlichten, maar maakt wél meteen gebruik van de mogelijkheid om de rente op studieschulden te verhogen. SGP-jongeren ziet hierin een miskenning van de financiële situatie van studenten.

Gebrekkige communicatie

De overheid had bovendien beter kunnen communiceren over de rente op studieschulden. Veel studenten wisten niet dat studentenleningen een flexibel rentetarief hadden. Het ‘lenen tegen gunstige voorwaarden’ leek in te houden dat de rente van 0% vaststond. De overheid mag zichzelf aanrekenen dat er niet meer moeite is gedaan om studenten hiervan op de hoogte te houden.

Uitstellen

Kortom, het voorstel om de rente voor studieschulden te verhogen doet pijn bij (oud-)studenten die toch al financiële zorgen hebben. Daarom pleiten wij voor het uitstellen van de verhoging van het rentepercentage totdat de basisbeurs is teruggekeerd. Het is onrechtvaardig om studenten tijdens het leenstelsel te laten betalen voor het lenen. Met de invoering van de basisbeurs moet de overheid een vast laag rentepercentage aanbieden om oud-studenten financiële zekerheid en vertrouwen te geven. Studenten willen immers geen rente, maar rechtvaardigheid.

Geschreven door Evert-Jan van Veldhuizen

Commissievoorzitter Onderwijs