De afgelopen tijd kwamen er veel schrijnende verhalen in het nieuws van mensen die niet meer rond kunnen komen. Misschien ben jij ook wel een van die personen die klem zit en die rond het sociaal minimum leeft. Een paar maanden geleden werd een commissie ingesteld die het sociaal minimum gaat onderzoeken. SGP-jongeren vindt dit een goede zaak!

Wat is het?

Wat is het sociaal minimum precies? Het sociaal minimum is het minimale bedrag waarbij iemand in Nederland in zijn levensonderhoud kan voorzien. Je kunt jezelf onderhouden: je hebt een dak boven je hoofd, warmte, kleding en voedsel. De hoogte van een bijstandsuitkering is gelijk aan de hoogte van het sociaal minimum. Ouderen krijgen geen bijstandsuitkering, maar AOW, die ongeveer even hoog is als het sociaal minimum. Zij houden hier echter meer van over, omdat ouderen minder belasting hoeven te betalen.

Hoe wordt het vastgesteld?

Zoals je net al las, is de hoogte van de bijstandsuitkering gelijk aan het sociaal minimum. Ieder halfjaar wordt het sociaal minimum opnieuw berekend. Dit gebeurt aan de hand van het nettominimumloon. Ben je alleenstaand? Dan is het sociaal minimum70 procent van het nettominimumloon. Ben je getrouwd of woon je samen, dan is het sociaal minimum 100 procent van het nettominimumloon. Er wordt dus niet gekeken naar wat het minimale bedrag is waarin iemand in zijn levensonderhoud kan voorzien, maar het sociaal minimum is gekoppeld aan het minimumloon.

Is het sociaal minimum toereikend?

Kunnen mensen die in de bijstand zitten in hun levensonderhoud voorzien? Nee, zo heeft onderzoek aangetoond. Voor bijna alle huishoudens die een (bijstands)uitkering ontvingen of een inkomen hadden op het sociaal minimum, was deze niet toereikend. Ondanks het sociaal minimum zakken mensen door de bodem. Daarbij gaat het niet zomaar om een paar mensen. Ruim 600.000 volwassenen en kinderen leven in armoede! We zien dus dat het sociaal minimum slechts een papieren tijger is.

Wat moet er anders?

SGP-jongeren vindt dat er daarom meerdere dingen moeten gebeuren. Ten eerste moet de bijstandsuitkering losgekoppeld worden van het nettominimumloon. Het sociaal minimum moet bepaald worden aan de hand van wat mensen voor noodzakelijke kostennodighebben. Daarom is het goed dat deskundigen gaan adviseren over de herijking van hetsociaal minimum.

SGP-jongeren vindt dat ook de kosten voor sociale participatie en ontspanning meegenomen moeten worden bij het onderzoek naar het bestaansminimum. Denk hierbij aan de kosten van een verjaardagscadeau voor je vader of moeder of aan de contributie van een sportclub.

Daarnaast moet de hoogte van de bijstandsuitkering gekoppeld worden aan de inflatie in plaats van aan de stijging van het minimumloon. Als brood en andere eerste levensbehoeften snel een heel stuk duurder worden (zoals nu), maar het sociaal minimum minder hard stijgt dan de prijzen, komen mensen in nog grotere armoede terecht. Daarom moet het sociaal minimum gekoppeld worden aan de inflatie.

Levende tijger

SGP-jongeren vindt het noodzakelijk dat het sociaal minimum wordt herijkt. Het sociaal minimum moet beter aansluiten bij de werkelijke kosten die mensen maken en mensen beschermen tegen armoede en oplopende schulden. Laten we daarom mensen uit de armoede halen en van het sociaal minimum weer een levende tijger maken!