1. Aanpak maatschappijontwrichtende criminaliteit

De achterliggende jaren hebben we ‘zware criminaliteit’ sterk zien toenemen. Helaas ook onder jongeren. In sommige gevallen ontwrichtte deze criminaliteit zelfs de gehele maatschappij, zoals bij de gewetenloze moord op een onschuldige advocaat. Dat soort criminaliteit heeft verstrekkende gevolgen. Zo voelen burgers zich minder veilig en durven politieagenten hun werk niet meer te doen. Daarnaast bedreigt het ook onze rechtstaat, omdat advocaten worden bedreigd en rechters moeten worden beveiligd.

Alleen met voldoende politiecapaciteit kunnen we de veiligheid op straat waarborgen en onze rechtstaat doorgeven. Hoog tijd voor forse investeringen!

2. Veilige wijken

Veiligheid begint dicht bij huis, bijvoorbeeld in je straat of in je wijk. Het is echt belangrijk dat kinderen veilig op straat kunnen spelen en dat bijvoorbeeld vrouwen veilig hun weg kunnen gaan. SGP-jongeren wil terug naar de vaste wijkagent, zodat we deze veilige leefomgeving kunnen garanderen.

Een wijkagent weet namelijk wat er in de wijk speelt en kan al vroeg ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Buurtbewoners hebben met een wijkagent een vast aanspreekpunt, waardoor het veiligheidsgevoel sterk wordt vergroot. En tot slot werkt een wijkagent preventief, doordat hij al vroeg signalen van onveiligheid kan signaleren.

Kortom, voor veilige straten, buurten en wijken moeten we meer blauw op straat. Terug naar de wijkagent!

3. Veilig online

Tegenwoordig speelt criminaliteit zich ook voor een groot gedeelte af op internet. Via zogenaamde ‘pishingmails’ of whatsappjes proberen criminelen de bankgegevens van kwetsbare mensen te stelen. Soms proberen hackers grote hoeveelheden persoonlijke gegevens van mensen te bemachtigen. En bij belangrijke bedrijven wordt digitaal ingebroken om kostbare informatie te stelen die voor veel geld verkocht kan worden.

Het is van belang dat de overheidsorganisaties intensief gaan samenwerken om de online veiligheid te waarborgen. De politiecapaciteit op dit gebied moet worden uitgebreid, maar niet ten koste van de agenten op straat. Het is voor de politie nog te vaak kiezen: óf digitale bestrijding óf de wijk in. Geld voor beide is er niet. Dat moet veranderen en daarom pleit SGP-jongeren voor meer geld naar de politie, zodat we ook online veilig blijven!

Kom naar de SGP-jongerendag over het thema: 'Jouw veiligheid in gevaar?!' Meld je aan op www.sgpjongerendag.nl!