Publicaties

Op deze pagina zijn diverse publicaties van SGP-jongeren te vinden. Denk hierbij aan manifesten en visiedocumenten van de verschilende politieke commissies. Ook de essays uit onze essaybundel zijn op deze pagina te vinden als longreads.

 

Essays

Vanaf 2020 wordt er iedere week een essay geüpload naar deze pagina.

Hoofdstuk Artikel Auteur(s)
Voorwoord  Voorwoord Pieter Meijers, Maarten van Nieuw Amerongen, Willem Pos
1 SGP: kies positie tegen ongewenste censuur, voor waarheid en voor Gods geboden Frans Hazeleger
2 Duurzaamheid Friso Oostenbrink, Johannes van der Poel
3 De SGP heeft een voortrekkersrol in het bepleiten van een nieuw economisch paradigma  Maarten van Nieuw Amerongen
     
8 De naaste in het immigratiebeleid:
Barmhartigheid en rechtvaardigheid voor de vreemdeling
Tom de Nooijer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiedocument commissie Internationaal

Hoofdstuk 1. Defensie en de Navo

Hoofdstuk 2. Europese Unie

Hoofdstuk 3. Ontwikkelingssamenwerking

Hoofdstuk 4. Mensenrechten en christenvervolging

Hoofdstuk 5. Internationale organisatie

Hoofdstuk 6. Het Midden-Oosten en de islamitische wereld

Hoofdstuk 7. Israel

Hoofdstuk 8. Grootmachten

 

Manifesten

Commissie Onderwerp
Internationaal

NAVO: investeren en herwaarderen

SEZ Coalitie-Y: eerlijke kans voor jongeren
DOL Eenvoudig en effectief fosfaatbeleid
Zorg EHBO & reanimatie in het onderwijs
SEZ De ZZP'er in 2025
DOL Vliegpact

 

Beleidsnota

Beleidsnota 2018-2022 "Plannen maken doe je zo!"