Gisteravond kwam het nieuws naar buiten dat de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het kabinetRutte IVten val brengen. Hiermee komt er een einde aan een geforceerde samenwerking die tot stand kwam na een formatie van bijna 300 dagen, de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog.

De afgelopen anderhalf jaar werd gekenmerkt dooruitdagende kwesties.Toegegeven: dit kabinet had het niet makkelijk. Rutte IV was nauwelijks begonnen toen Rusland de oorlog in Oekraïne startte, wat directe en concrete gevolgen had voor ons. Naast economische en geopolitieke belangen bracht deze oorlog logischerwijs een stroom van vluchtelingen op gang. Waar SGP-jongeren doorgaans pleit voor opvang van vluchtelingen in ‘de regio’, waren wij nu ineens de regio. Gelukkig kwam de opvang van Oekraïense vluchtelingen snel op gang.

Toen minister van der Wal in juni2022 haar stikstofkaart presenteerde, zorgde dit in agrarisch Nederland voor veel onrust. Het kabinet heeft de boeren hard aangepakt binnen het stikstofbeleid en het ontbrak bij tijd en wijle aan respect voor onze agrarische sector. Dat terwijl onze agrarische sector behoort tot de duurzaamste en meest efficiënte agrarische sector ter wereld. Daarom moeten we onze agrarische sector koesteren, ondersteunen en stimuleren.

De zomer van 2022 stond ook in het teken van asiel, met als dieptepunt de asielzoekers die buiten moesten slapen in Ter Apel. Dit was het resultaat van een volledig vastgelopen asielketen. Nu, een jaar later, dreigde de situatie opnieuw uit de hand te lopen. Het kabinet moest actie ondernemen en kon niet langer uitstellen. Er moesten nu echt beslissingen worden genomen. De VVD wilde gezinshereniging beperken en hield hieraan vast, wat uiteindelijk de druppel bleek te zijn. SGP-jongeren heeft eind vorig jaar al gewaarschuwd dat gezinshereniging niet verwaarloosd mag worden.

Kenmerkend voor dit kabinet waren de woorden ‘reparatie’ en ‘uitstel’. Het kabinet Rutte IV was vooral bezig met zaken te repareren uit vorige kabinetten van Premier Rutte en grote dossiers werden niet aangepakt. Zelfs het CDA stelde haar wens om opnieuw te onderhandelen over het regeerakkoord over de stikstofparagraaf uit. Dit kabinet regeerde al een tijd niet meer en was vooral bezig met overleven.

Er liggen in deze turbulente tijden ontzettend grote uitdagingen op verschillende vlakken. Het herstellen van het vertrouwen van burgers in de overheid is van essentieel belang, niet in de laatste plaats voor jongeren. Zij vertegenwoordigen immers de toekomst. De onzekerheid onder jonge boeren en starters die een woning zoeken neemt alleen maar toe. Het is daarom in het landsbelang dat de nieuwe verkiezingen zo snel als mogelijk worden gehouden.

Wat SGP-jongeren betreft moet het volgend kabinet zorgen voor rust en stabiliteit. Het is van cruciaal belang dat er een regering komt die ervoor zorgt dat mensen niet tegenover elkaar komen te staan, maar juist naast elkaar. Het is hoog tijd om politieke spelletjes en het uitsluiten van partijen achter ons te laten, de kiezers hebben hier genoeg van! Nederland verlangt naar een regering die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Laten we daarom samen terugkeren naar de basis, waarin de overheid een bescheiden rol vervult en waar burgers op de overheid kunnen rekenen als dat nodig is, terwijl ze de vrijheid krijgen waar dat mogelijk is.

Tot slot roepen we de volgende regering alvast op om zich te laten leiden door de principes van de Bijbel, aangezien deze een stevig moreel kompas bieden voor het bestuur van ons land.

Beeld: Auke van Eijsden (via Twitter 7/7/23)