De samenleving piept en kraakt, de onrust en verdeeldheid nemen toe. Na corona staat de volgende dreiging alweer voor de deur. Maar: in Nederland zijn wij niet goed voorbereid op crisissen. De zorg kon tijdens corona niet goed schakelen en voldoende personeel leveren. En als Nederland in oorlog raakt, zal defensie ook moeite hebben met het vervullen van haar grondwettelijke taken. We hebben mensen nodig! SGP-jongeren zou daarom zowel graag de maatschappelijke als de militaire dienstplicht in willen voeren. In dit artikel lees je 4 redenen waarom wij weer een dienstplicht willen en hoe deze eruit zou moeten zien.

De dienstplicht van vroeger

De dienstplicht kennen wij van de militaire dienstplicht die Nederland tot het einde van de Koude Oorlog had. Als dienstplichtige word je opgeleid tot militair, zodat je tijdens een oorlog bij kunt dragen aan de verdediging van Nederland. Sinds 1997 hoeven dienstplichtigen niet meer op te komen. Maar elk jaar ontvangen jongeren die 17 jaar oud worden een brief met daarin de mededeling dat ze dienstplichtig zijn. Sinds 2020 ontvangen ook vrouwen deze brief.

Vier redenen om de dienstplicht weer in te voeren

Als je dienstplichtig bent, heb je dus niet direct een actieve dienstplicht: je hoeft niet standaard het leger in op je 17de. SGP-jongeren wil wél weer een actieve dienstplicht. Dat kan een maatschappelijke dienstplicht zijn, maar ook een militaire. Daarvoor hebben we vier redenen:

  1. Personeelstekorten in tijden van nood oplossen. In tijden van crisis zijn sectoren als de zorg, het onderwijs en de krijgsmacht (we noemen ze ook wel de vitale sectoren) heel belangrijk. Maar op dit moment is er veel personeelstekort. Zowel de maatschappelijke als militaire dienstplicht kunnen de druk verlagen in de essentiële sectoren. Er moet daarom een flexibele schil van reservisten zijn waar wij in tijden van nood op kunnen terugvallen. Bij defensie zijn nu zo’n 6000 reservisten, maar dat is lang niet genoeg om een substantiële bijdrage te kunnen leveren in tijden van oorlog. In de zorg en het onderwijs bestaat er helemaal geen reservisten‘leger’. Maar dit kan met behulp van de maatschappelijke dienstplicht opgezet worden. Zo kunnen zowel defensie als de zorg en het onderwijs terugvallen op reservisten in tijden van acute nood. Daarnaast kan de dienstplicht de populariteit van deze sectoren op de lange termijn verhogen. Jongeren komen bewust in aanraking met deze beroepen en zien dan hoe waardevol het werk is.
  2. De dienstplicht kan de kloof in samenleving verkleinen. Jongeren uit het hele land komen tijdens hun diensttijd met elkaar in contact. Of je nu uit een dorpje van de Veluwe of uit de Bijlmer komt, je zult met elkaar moeten leren samenwerken. Door elkaar te leren kennen en met elkaar lief en leed te delen, groeit ook het respect. De dienstplicht wordt zo het cement dat de samenleving aan elkaar bindt.
  3. De dienstplicht zorgt voor een betere integratie van jongeren die niet opgegroeid zijn in Nederland. Door het contact met andere jongeren zullen ze zich sneller thuis voelen in Nederland. Ook leren nieuwe Nederlanders sneller de Nederlandse taal en cultuur kennen. Zo leren de verschillende bevolkingsgroepen elkaar kennen en met elkaar omgaan.
  4. De dienstplicht kan zorgen voor een bewuste keuze van een vervolgstudie. Door het jaar diensttijd groeien jongeren en zien ze meer en andere dingen van de wereld. Een betere studiekeuze zorgt voor minder studie-uitval, maar ook voor minder stress. De ervaringen die jongeren opdoen tijden hun diensttijd kunnen ze ook tijdens hun studie weer inzetten. Dat zorgt niet alleen voor meer gedisciplineerde studenten, maar ook voor een sterkere onderwijssector!

Hoe moet de dienstplicht eruitzien?

SGP-jongeren pleit voor een brede maatschappelijke en militaire dienstplicht. Jongeren moeten kunnen kiezen in welke richting zij hun dienstplicht willen vervullen. Elke jongere kan op deze manier zijn of haar talenten inzetten in de sector die zijn of haar interesse heeft. De sectoren waaraan gedacht kan worden voor de maatschappelijke dienstplicht zijn de zorg, de politie en het onderwijs. Deze maatschappelijke dienstplicht moet meer zijn dan enkel een maatschappelijke stage. Door onder andere gezamenlijke trainingsweken, waarbij iemand ook op locatie woont, staat de dienstplicht meer in verhouding tot de militaire dienstplicht. Zowel de maatschappelijke als militaire dienstplicht moet een jaar duren. Een jaar is lang genoeg om de basisvaardigheden te leren van de sector die je kiest. Met een jaar diensttijd voorkom je dat jongeren langere tijd niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Om de vaardigheden die ze hebben geleerd te blijven onderhouden, zullen dienstplichtigen af en toe terugkeren om een training te volgen.

Hoe gaan we dit betalen?

Zowel de maatschappelijke als militaire dienstplicht gaan geld kosten. Geld dat ergens vandaan zal moeten komen om het tekort in de begroting niet nog verder op te laten lopen. Maar we moeten niet vergeten dat de dienstplicht ook veel kan opleveren. Verbetering op de bovengenoemde vier thema’s kunnen geld besparen op andere uitgaven die bedoeld zijn om hetzelfde doel te bereiken. Zo hoeft er minder geld uitgegeven te worden aan het verkleinen van de personeelstekorten in de bovengenoemde sectoren. Het belangrijkste is dat de dienstplicht de hele samenleving ten goede komt; geld is daarom niet doorslaggevend.

SGP-jongeren roept het kabinet en alle partijen op om zich in te zetten voor een maatschappelijk en militaire dienstplicht. Juist nu de dreigingen zo groot zijn is het de tijd om de dienstplicht in te voeren. De (dienst)plicht roept!

Geschreven door Gerbrand van Hoef

Gerbrand schrijft artikelen voor de SGP-jongerendagcommissie.