De algemene ledenvergadering, in vergadering bijeen op 29 oktober 2022 te Leersum, gehoord de beraadslaging:

Constaterende dat:

 • De SGPJ-website de volgende zin bevat: ‘SGP-jongeren maakt zich zorgen over het feit dat antisemitisme groeit in Nederland en Europa’;[1]
 • De SGPJ-website de volgende zin bevat: ‘SGP-jongeren spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen deze vorm van racisme.’;[2]
 • Op het najaarscongres 2021 motie #125 is aangenomen die het bestuur oproept zich uit te spreken tegen bedreigingen en onfatsoenlijke uitingen door politici;[3]
 • Het SGP Tweede Kamerlid Bisschop mede-indiener was van de motie die leidde tot het instellen van een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding;[4]
 • De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding inmiddels is ingesteld;[5]
 • De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding waarschuwde dat FvD antisemitische complottheorieën verspreidt.[6]
 • Wetenschappelijk onderzoek al eerder uitwees dat FvD-politici bijdragen aan de verspreiding van antisemitisme;[7]
 • In een SGPJ-opinieartikel in het RD over antisemitisme vorig jaar het volgende gesteld werd met betrekking tot antisemitisme: ‘Te veel voorzichtigheid roept juist een tegenreactie op.’[8]
 • De FvD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer recentelijk opnieuw in het nieuws kwam vanwege het verspreiden van antisemitische complottheorieën.[9]
 • SGP en SGPJ zich al eerder uitsproken hebben tegen antisemitisme binnen specifieke groepen zoals binnen migranten van niet-westerse afkomst en moslims.[10][1] https://www.sgpj.nl/standpunten/antisemitisme-2760

[2] https://www.sgpj.nl/standpunten/antisemitisme-2760

[3] https://oud.sgpj.nl/moties/125

[4] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z12942&did=2020D27607

[5] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-32515.html

[6] https://twitter.com/NCAB_NL/status/1550455419566538753?s=20&t=Gcu-lY_B2WaChNDtwMXENw

[7] https://nieuwscheckers.nl/wp-content/uploads/2022/05/Nieuwscheckers-en-Textgain-Rapport-FVD-en-antisemitisme-versie-20-mei-22.pdf

[8] https://www.rd.nl/artikel/943559-alleen-maatschappijbrede-oplossing-helpt-nog-tegen-antisemitisme

[9] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1313286283/reptielentheorie-baudet-niet-om-te-lachen-duidelijke-connotatie-met-jodenhaat enhttps://www.nd.nl/opinie/opinie/1147055/waarom-baudets-reptielenuitspraak-alles-te-maken-heeft-met-anti

[10] https://www.sgpj.nl/standpunten/islam en https://cvandaag.nl/67774-roelof-bisschop-antisemitische-moslims-moeten-worden-uitgezet

Overwegende dat:

 • Steun voor het Joodse volk en bestrijding van antisemitisme al jarenlang een herkenbaar speerpunt is voor de SGP en SGPJ;
 • Dat het SGPJ-opinieartikel stelt dat antisemitisme als een probleem van de hele maatschappij gezien moet worden;
 • SGPJ onderdeel is van de maatschappij en daarmee verantwoording draagt;
 • De SGP en SGPJ binnen de brede aanpak van antisemitisme geen bezwaar hebben tegen het aankaarten van antisemitisme binnen specifieke groepen, gezien uitspraken en standpunten over antisemitisme onder asielzoekers en moslims;
 • We bij de bestrijding van antisemitisme geen onderscheid moeten maken op basis van de richting waarvandaan dit antisemitisme verspreid wordt;
 • Het politieke optreden van FvD op dit moment een belangrijke bron voor (online) verspreiding van antisemitische complottheorieën vormt;
 • SGPJ en de SGP zich nog niet eerder uitgesproken hebben over de verspreiding van antisemitisme door FvD.

Verzoekt het bestuur:

 • Zich in te blijven zetten voor de brede aanpak van antisemitisme
 • Binnen deze brede aanpak zich ook uit te spreken tegen het verspreiden van antisemitisme door FvD en dit niet te negeren of onbesproken te laten
 • De SGP op te roepen in de Tweede Kamer hetzelfde te doen en verslag van het resultaat van deze oproep uit te brengen aan de ledenvergadering.

Gaat over tot de orde van de dag

 • Johan de Leeuw
 • Arjen Klein
 • Mark Verwoerd
 • Gerbrand van Hoef
 • Ardi Pierik
 • Henrik van de Ruitenbeek
 • Leendert Weggeman
 • Aron van der Ree
 • Willeke Hoogendoorn

Onderteken deze motie:

Je bericht is succesvol verzonden
Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Deze motie wordt behandeld op:

Andere moties: