Tussen reformatorische burgers en de politie ontbreekt het geregeld aan vertrouwen en aan goede contacten. Bovendien weten politieagenten vaak niet hoe de reformatorische cultuur en tradities in elkaar zitten, terwijl ze dit vaak wel over de islam weten. Hierdoor ontstaan er onnodig veel ongewenste situaties. SGP-jongeren vindt dat het tijd is dat zowel reformatorische burgers als politieagenten elkaar meer gaan vinden.

Imagoprobleem

Geweld, drugsgebruik en vandalisme komen in iedere Nederlandse plaats voor. Dit geldt dus ook voor plaatsen waar veelal burgers uit de gereformeerde gezindte wonen. Geregeld komen deze plaatsen negatief in het nieuws, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. SGP-jongeren roept iedereen op zijn of haar gedrag onder de loep te nemen en zich naar behoren te gedragen. Over het algemeen ontstaan problemen zoals aan het begin van deze alinea genoemd door een gebrek aan vertrouwen en goede contacten tussen verschillende partijen.

Kenniskloof

Uit onderzoek is gebleken dat politieagenten veelal weinig of geen kennis hebben over de cultuur en het geloof in de Biblebelt. Hierdoor kunnen zij bepaalde gebeurtenissen of uitspraken niet plaatsen en begrijpen. Waar er voor de Turkse en Marokkaanse cultuur en de islam veel aandacht is in cursussen en ondersteuning vanuit eenheden, wordt er weinig aanadacht besteed aan het opdoen en delen van kennis over de gereformeerde gezindte. Zo blijft onduidelijk hoe deze groep burgers in het leven staat en wat hen drijft.

Vertrouwen winnen

SGP-jongeren pleit daarom ook voor meer aandacht voor de gereformeerde gezindte in de politieopleiding. Bijvoorbeeld door middel van cursussen, zoals dat nu al gaat met het leren kennen van de Turkse en Marokkaanse culturen. Daarnaast pleit SGP-jongeren voor meer investeringen in de band met gemeenschappen op de Biblebelt door politieagenten. Concreet krijgt dit gestalte door bijvoorbeeld bij kerken en scholen langs te gaan. Het is vooral ook belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan het winnen van vertrouwen onder jongeren. Politieagenten zouden het gesprek aan kunnen gaan op plekken waar jongeren veel komen, zoals de jeugdvereniging of een café.

Plichtsgetrouw

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat politieagenten met open armen worden ontvangen op de Biblebelt. Openheid en respect spelen hierbij een cruciale rol. Bovendien hebben wij als christelijke burgers de taak om ons open op te stellen richting het gezag dat over ons gesteld is (Romeinen 13). Vertrouwen komt van twee kanten!

Geschreven door Hendrik Smaal