De wereld is opgeschrikt door bloedige terreuracties van Hamas tegen de staat Israël. Opnieuw verliezen honderden onschuldige burgers het leven vanwege terreur tegen het Joodse volk.

Het volk Israël is het verbondsvolk van God. Vanuit Bijbelse en historische achtergronden voelen wij ons met Israël verbonden.

SGP-jongeren wil daarom steun betuigen aan Israël in het huidige conflict met Hamas. Wij verdedigen het standpunt waarin de veiligheid en het recht op zelfverdediging van Israël voorop staat. Nederland en de Europese Unie behoren zich daarom onverdeeld op te stellen achter de staat Israël. Dit betekent dat de Joodse gemeenschap in Nederland onze steun en aandacht verdient. Daarbij hoort ook dat voor antisemitisme geen enkele ruimte gelaten mag worden. Demonstraties die Hamas steunen moeten daarom ook worden verboden en geldstromen richting de Gazastrook dienen per direct gestopt te worden.

SGP-jongeren beseft dat het een gegeven is dat we in het Israël-Palestijnse conflict te doen hebben met twee volken: de Palestijnen en de Israëliërs. Dat betekent dat wederzijdse erkenning en aanvaarding van elkaars bestaan noodzakelijk is. Zonder die erkenning kan er geen sprake zijn van een gelijkwaardige dialoog tot vrede.

Met Psalm 122 in ons hart bidden we voor vrede over Israël.