Op 7 oktober werd Israël bruut aangevallen door de terreurorganisatie Hamas. Deze aanval kostte duizenden onschuldige mensen het leven. Sinds de aanval van Hamas zijn over de hele wereld, ook in Nederland, antisemitisme en andere vormen van Jodenhaat sterk toegenomen. Het CIDI rapporteerde sinds 7 oktober een stijging van het aantal antisemitische incidenten van wel 818 procent1. Een weerzinwekkende stijging van incidenten die nergens anders aan bijdragen dan het uit elkaar drijven van verschillende groepen.

Als jongerenorganisaties spreken wij ons uit tegen elke vorm van antisemitisme, ongeacht de context. Binnen onze samenleving en overheidsinstanties is geen enkele ruimte voor deze vorm van discriminatie. Geven we die ruimte wel dat zal dat onze democratie en rechtsstaat ernstig schaden.

Veel joden in Nederland voelen zich onveilig. Ze zijn bang om zich in het openbaar te vertonen, en het slachtoffer te worden van geweld of bedreigingen. De beveiliging bij synagogen en Joodse scholen is opgeschroefd, en sommige scholen moesten zelfs tijdelijk sluiten. Joodse kinderen in Nederland leven dagelijks in angst vanwege een oorlog waar ze zelf geen invloed op hebben. Dit is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Deze kinderen moeten dezelfde kans krijgen als elk ander kind in Nederland. Wij moeten daarom juist een veilige haven bieden voor deze Joodse kinderen en hun families.

Wij roepen dan ook op om steviger te handhaven op elke uiting van antisemitisme en elke demonstratie of actie die gewapend terrorisme normaliseert. Ook steunbetuigingen aan terroristische organisaties of personen zijn verboden en moeten beter op toegezien worden.

Ondertekend door:
SGP-jongeren
PerspectieF, ChristenUnie Jongeren

1: Reactie NCAB op nieuwe antisemitismecijfers: “We moeten alles op alles zetten om antisemitisme terug te dringen” | Nieuwsbericht | Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding