Naar aanleiding van het verschenen artikel in het Reformatorisch Dagblad van 23 juni 2023 hecht het bestuur eraan om te reageren. Het beeld wat in dit artikel wordt geschetst is dat de organisatie te kampen heeft met de profileringsdrang van individuele leden, geen gezamenlijk beeld heeft en daarom in verval zou zijn.

Het bestuur herkent dat de flanken van SGP-jongeren vocaler zijn geworden dan een aantal jaar geleden. De achterban van SGP-jongeren is behoorlijk divers, maar we hebben samen met de leden en vrijwilligers onze missie en visie duidelijk voor ogen: jongeren enthousiasmeren voor christelijke politiek met de Bijbel als leidraad. We zijn een lerende organisatie waar vorming van leden vrijwilligers een belangrijke plaats inneemt.

We vinden het belangrijk dat er binnen SGP-jongeren discussie plaatsvindt zodat jongeren een mening kunnen vormen. Daar zijn we namelijk een jongerenorganisatie voor. Maar discussiëren dient altijd te gebeuren op inhoud en nooit op de persoon. Zoals voorzitter Rody van Heijst stelde in het interview met het Reformatorisch dagblad van 23 juni 2023: “Altijd oog op de bal houden en niet op de man spelen”.

Er zijn leden binnen onze vereniging die een groot bereik hebben op sociale media en daarom als beeldbepalend kunnen worden ervaren. Als bestuur willen we nog maar eens benadrukken dat wij daar geen moeite mee hebben zolang men zich blijft bewegen binnen de ruimte die politiek bij een geopende Bijbel biedt.