Als je aan een buitenlander vertelt dat je uit Nederland komt, begint deze soms al veelbetekenend te glimlachen. Een opmerking over Amsterdam maakt dan vaak duidelijk dat het over de Wallen gaat: de wijk in onze hoofdstad die bekend staat om raamprostitutie. Op de gespreksavond, georganiseerd door PerspectieF en SGP-jongeren, wordt duidelijk dat raamprostitutie echter maar een klein deel is van het sekswerk dat plaatsvindt in Nederland. Wietske van Dorp, maatschappelijk werker bij het Scharlaken Koord, neemt ons mee in de wereld van prostitutie.

De gedachte dat prostitutie alleen plaatsvindt achter ramen in grote steden zijn de bezoekers van de gespreksavond al gauw kwijt. Wietske vertelt dat er de laatste jaren een enorme verschuiving heeft plaats gevonden van raamprostitutie naar de online wereld. Inmiddels vindt 86% van de prostitutie plaats in de vorm van privé ontvangst: in huizen of garages, voor het grootste deel illegaal, verspreid door heel Nederland. In Nederland zijn er op de twee grootste platforms voor sekswerk zo’n 26.700 unieke profielen van mensen die zich aanbieden. Dit zijn met name vrouwen (21.000 profielen) maar ook mannen en stellen. De verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. De topografische herkomst van deze profielen is niet alleen in grote steden: al snel verschijnen er op het scherm allerlei plaatsnamen uit de Biblebelt.

Het werk van Scharlaken Koord

Scharlaken Koord houdt zich bezig met het helpen van vrouwen die willen stoppen met sekswerk, maar dat zelfstandig niet kunnen. Dit doen ze door middel van het brengen van bezoeken aan raamprostituees en het meegaan met controles. Deze controles worden door de handhaving uitgevoerd door als klant een afspraak te maken met de aanbieder via het internet. Eenmaal bij de aanbieder aangekomen, wordt er een gesprek gevoerd. Vervolgens gaat er een medewerker van Scharlaken Koord praten met de vrouw en vraagt naar het welzijn. Vaak blijft Scharlaken Koord in contact met zo’n aanbieder en biedt zo nodig hulp. Daarnaast doet de organisatie ook veel digitaal veldwerk: wekelijks sturen ze honderden SMS-berichten naar de nummers die verschijnen op platforms voor sekswerk. Wanneer iemand de wens heeft om te stoppen, is Scharlaken Koord er om hen op een hele praktische manier te helpen bij bijvoorbeeld het vinden van een andere baan. Dit gebeurt via workshops, waar ook op sociaal-emotioneel niveau hulp wordt geboden.

Als christelijke jongerenpartij zijn we ervan overtuigd dat seksualiteit alleen tot haar recht komt binnen de trouw en geborgenheid van het huwelijk. Dat seksualiteit als consumptie te koop kan zijn, is voor SGP-jongeren iets onbestaanbaars. We zijn daarom sterk van mening dat het de taak van de regering is om sekswerk zoveel als mogelijk in te dammen. Zelfs al zijn er sekswerkers die het werk vrijwillig doen, doet het bestaan van deze branche met de levens van mensen meer kwaad dan goed.

Tijdens de gespreksavond komen de verhalen van vrouwen die ongewild, al dan niet gedwongen, in de prostitutie zitten erg dichtbij. De situaties waar zij in zitten zijn vaak uitzichtloos. Het werk van Scharlaken Koord en het welzijn van deze vrouwen verdienen zeker een plek in ons gebed. Ook is het belangrijk om alert te zijn in je omgeving: prostitutie is iets wat in jouw straat kan plaatsvinden. Een hele concrete tip die Wietske ons meegaf: ‘Wanneer je het idee hebt dat het zich bij iemand afspeelt, ga dan naar zo iemand toe en vraag hoe het gaat.’ Ook in deze geldt: bid én werk!