De beelden gingen viraal op sociale media, in juli 2022. Tijdens een boerenprotest op de A32 bij Heerenveen schoten politieagenten gericht op een trekkerbestuurder, die achteraf slechts zestien jaar oud bleek. De emoties rond het incident liepen hoog op en lijken illustratief voor de wijdverbreide woede en frustratie in delen van de Nederlandse samenleving.

Johan Remkes stelde in zijn rapport in oktober 2022 dat de ‘mensen elkaar de afgelopen jaren steeds minder zijn gaan begrijpen. Hij wees daarmee op een kloof die er zou bestaan tussen de Randstad en de rest van Nederland, en tussen de stad en het platteland. Er is een groeiend verschil in culturele waarden, economische positie en kansen. In landelijke gebieden verdwijnen belangrijke voorzieningen, waardoor vooral jonge mensen besluiten ook naar de stad te trekken. Om dit probleem te bestrijden pleit SGP-jongeren voor meer investeringen in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de Lelylijn.

De Lelylijn als oplossing

Een van de pijnpunten die genoemd worden als onderdeel van de kloof is namelijk de afname van voorzieningen in landelijke gebieden. Scholen, winkels en pinautomaten verdwijnen, waardoor dorpen in landelijke gebieden steeds minder aantrekkelijk worden als woonplaats. Hierdoor raken bepaalde gebieden sterk vergrijsd. Een van de manieren om het landelijke gebied aantrekkelijker te maken als woongebied is om te investeren in de bereikbaarheid ervan. Met name wat betreft de noordelijke provincies is er sprake van een letterlijk grote afstand tot de Randstad: de treinreis van Groningen naar Amsterdam duurt momenteel ruim twee uur. Een van de initiatieven om de treinverbinding tussen het noorden en de rest van Nederland te verbeteren is de Lelylijn. Met dit initiatief wil men een nieuwe spoorlijn aanleggen tussen Lelystad en Groningen, die de reistijd tussen Groningen en Amsterdam zou moeten verkorten tot ruim een uur.

Met de trein in plaats van met de trekker naar de Randstad

Momenteel is het noorden van Nederland slechts via een verbinding tussen Zwolle en Meppel op het landelijke spoorwegnetwerk aangesloten. Zoals één van de initiatiefnemers van de Lelylijn in Trouwstelde, is dit een dun lijntje; zeker wanneer zich op dit traject problemen voordoen. Dit kan bijdragen aan het idee dat het noorden er vanuit de Randstad bezien maar een ‘beetje bij hangt’. SGP-jongeren is daarom voor investeringen in de infrastructuur en het openbaar vervoer die de bereikbaarheid van landelijke gebieden verbeteren. Vervoer per trekker is immers wel een erg inefficiënte manier om het platteland met de Randstad te verbinden. Daarom is het goed dat het kabinet geld voor de Lelylijn heeft uitgetrokken. Dit laat zien dat Nederland niet alleen draait om de Randstad maar een land is van stad en platteland, en van boeren, burgers en buitenlui.

Geschreven door Aarnout van Gelder