Onderwijs is dé plek waar jongeren levensreddende vaardigheden kunnen opdoen. Door hen te leren wat ze moeten doen in een noodsituatie, zullen schieten ze ook sneller te hulp schieten wanneer dat nodig is. Dat stimuleert de hulpbereidheid en maakt Nederland veiliger.

EHBO-onderwijs zou daarom een vast onderdeel moeten worden van het lesaanbod op middelbare scholen. Deze lessen zullen in de vorm van trainingen worden gegeven door professionals van buiten de school, zodat deze verandering geen extra belasting voor docenten met zich meebrengt.Door jongeren vroeg kennis te laten maken met EHBO zullen zij, en met hen de rest van de samenleving, hiervan profiteren voor de rest van hun leven.

Daarom steunt SGP-jongeren, samen met de politieke jongerenorganisaties CDJA, DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten, Perspectief, PINK en het Rode Kruis en een groep artsen, verenigd in Schok en Pomp, een petitie voor EHBO in het onderwijs.

EHBO in het onderwijs is niet vanzelfsprekend. Laten we dat veranderen.